Žádáme řidiče, aby pozorně sledovali a respektovali dopravní značení omezující výšku vozidla. Na něm je vyznačena bezpečná výška k projetí celého úseku se sníženou výškou trolejí. Za zákazovou značkou již není místo k bezpečnému otočení vyššího vozidla!

Upozorňujeme, že trolejové vedení je elektrické zařízení se stejnosměrným proudem o vysokém napětí 750 V!

Při jejich poškození vzniká riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem a nastává zpravidla vysoká hmotná škoda, a to nejen škoda na samotném vedení, ale také škoda způsobená přerušením veřejné dopravy a zajišťováním dopravy náhradní. Při poškození trolejového vedení je navíc nebezpečí vzniku škody na vozidle nebo nákladu následkem zkratu vodičů.

Pro odbornou asistenci kontaktujte NON STOP elektrodispečink na telefonním čísle +420 387 719 222.

Podjezdná výška - křižovatka Nádražní - Rudolfovská

Podjezdná výška - Pražská