V budějovické MHD můžete pro pravidelné cestování využít širokou nabídku předplatních jízdenek. Co když ale cestujete MHD spíše nárazově? Pokud vám je placení kartou bližší než hledání drobných na lístek, pak je virtuální jízdenka pro vás správná volba. Odbavovací zařízení, která umožňují nákup virtuálních jízdenek, najdete ve všech vozech MHD provozovaných Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s.

 

Jak cestovat s virtuální jízdenkou 

Co musím mít pro zakoupení virtuální jízdenky s sebou? 

 •   Potřebovat budete pouze platební kartu umožňující bezkontaktní úhrady a dostatečný zůstatek na s ní spojeném bankovním účtu. Použít ji můžete v podobě samotné platební karty ale také přes služby jako Google Pay, Apple Pay a další aplikace umožňující spárování s platební kartou. Cestovat tak můžete třeba s mobilem, chytrými hodinkami, nebo klidně prstenem a dalšími moderními prostředky. I když ještě nemusí být zrovna vymyšlené.
 • Ať už použijete jakékoli k tomu vhodné zařízení, stane se s nákupem jízdenky vaším identifikátorem. Z něj bude po dobu platnosti jízdenka zjistitelná, ať už při vaší vlastní kontrole na odbavovacím zařízení nebo při přepravní kontrole revizory dopravního podniku. Pokud tak při nákupu přiložíte chytrý telefon, budete jej potřebovat po celou dobu cesty – jízdenka bude spárovaná jen s ním. Stejně tak, pokud přiložíte platební kartu, stane se ta vaším identifikátorem. Jízdenku tak nepůjde dohledat např. z vašich chytrých hodinek, i když v nich máte údaje stejné karty zadané.

   

Kolik mě bude virtuální jízdenka stát?

 • Cena virtuálních jízdenek je shodná s cenou standardních papírových jízdenek. Nemusíte se tak bát, že si za cestu zbytečně připlatíte.

 

Jak zakoupím virtuální jízdenku ve voze?

 • Výběr jízdného na obrazovce

  • Z hlavního menu na odbavovacím zařízení si kliknutím vyberete vyhovující typ jízdného. Pak už stačí jen přiložit identifikátor k symbolu bezkontaktní platby pod displejem a přidržet jej, dokud se vám na displeji zařízení nezobrazí Jízdenka zakoupena. Na obrazovce uvidíte i dobu platnosti zakoupené jízdenky.

 

 • Na hlavní obrazovce naleznete nejoblíbenější druhy jednotlivých jízdenek s platností 60 minut a 24 hodin. Virtuální jízdenku si ve voze ale můžete zakoupit i v případě, kdy cestujete např. se školní třídou, rodinou nebo po dobu několika dní. Jízdenky pro tyto účely naleznete pod volbou Další jízdenky. Po výběru druhu jízdného opět stačí přiložit váš identifikátor pro provedení platby.

     

 • Rychlý nákup jízdenek

  • Jste dospělý a hodí se vám základní jízdenka na 60 minut? Pak je pro vás její nákup ještě jednodušší. Tato volba je na odbavovacím zařízení primárně nastavená, nemusíte se tak zdržovat výběrem z menu. Stačí přiložit identifikátor a jízdenka je vaše.
 • Cestování ve skupině

  • Jedete MHD ve dvou a více lidech? Jízdenku si můžete po nástupu nakoupit každý svou vlastní kartou. Můžete ale zvolit i snadnější a rychlejší způsob. Na jednu platební kartu pro více osob pořídíte jízdní doklady přes volbu Přidat cestujícího, ve které si navolíte přesně tolik jízdenek kolik potřebujete – i když se zrovna vám hodí jízdenka pro dospělé a spolucestujícím zlevněná. Kliknutím na jednotlivé typy jízdenek jednoduše přidejte požadovaný počet, potvrďte volbu tlačítkem Zaplatit a přiložte identifikátor. Při kontrole se revizorovi všechny platné jízdenky zobrazí v aplikaci.

      

 

Jak ověřím platnost jízdenky?

 • Pokud jste zrovna virtuální jízdenku zakoupili, informace o ní včetně platnosti se vám zobrazí automaticky bezprostředně po provedení nákupu.

 • Ztratili jste pojem o čase a potřebujete si ověřit, do kdy vám jízdenka platí? Virtuální jízdenku vám sice zařízení ve vozech nevytiskne, zato vám ale kdykoli zobrazí, jaké jízdenky a do kdy máte platné. Na hlavní obrazovce vyberte možnost Info o kartě, přiložte identifikátor, kterým jste jízdenku pořizovali, a na obrazovce se vám veškeré informace o platných jízdenkách zobrazí.
 • Možnost Info o kartě využijete i v případě, že jste zapomněli, jestli jste si jízdenku koupili mobilem nebo třeba hodinkami. Pokud vám systém po přiložení jednoho zařízení jízdenky nezobrazí, zkuste další z nich. Při přepravní kontrole pak budete mít jistotu, že revizorovi předkládáte správný identifikátor.
 • Informace o kartě můžete zobrazit v jakémkoli voze MHD. Při přestupech se tak nemusíte bát, že by se data o vaší jízdence ztratila.

    

 

 

Jak předložím virtuální jízdenku přepravní kontrole?

 • Revizoři data o jízdenkách kontrolují prostřednictvím speciální aplikace ve služebním mobilním telefonu. Pro provedení přepravní kontroly tak je nutné, abyste identifikátor použitý k nákupu přiložili k telefonu revizora dle jeho pokynů. Třeba u mobilních telefonů je ideální uvědomit si, jakou stranou jej obvykle při placení přikládáte k terminálu. Kontrola pak proběhne hladce.
 • Na zařízení revizora se po načtení identifikátoru zobrazí pouze stav jízdenek k němu přiřazených. Zjistí tak, zda je vaše jízdenka platná, neplatná, nebo v jak velké skupině cestujete. Nic jiného se mu v aplikaci nezobrazí.

  

 • V průběhu přepravní kontroly není možné označovat papírové jízdenky. U virtuálních jízdenek je to podobné. Po odbavení všech cestujících, kteří si jízdenku zakoupí bezodkladně po nastoupení, načte revizor data ze systému a odbavovací zařízení uzamkne spolu s označovači papírových jízdenek. Nezapomeňte – „bezprostředně po nastoupení“ znamená, že vás může zdržet fronta u zařízení, rozhodně si ale jízdenku zakupte dříve, než si budete hledat místo k sezení.

V průběhu přepravní kontroly revizoři odbavovací zařízení ve voze uzamknou.

 

 

Další časté otázky:

Kde najdu odbavovací zařízení umožňující nákup jízdenek?

Odbavovací zařízení jsou instalována ve všech vozech MHD. Obecně lze říci, že je najdete u středu vozu. V „krátkých“ vozech je umístěno jedno zařízení u prostředních dveří. V kloubových vozech pak u druhých a třetích.

 

Chci si jízdenku koupit až ve voze. Musím nastoupit konkrétními dveřmi?

Ne. Bezodkladně ale odbavovací zařízení vyhledejte a jízdenku zakupte.

 

Musím se při vystoupení z vozu na odbavovacím zařízení odhlásit?

Ne. Jízdenka vám platí na stanovenou dobu, stejně jako další typy jednotlivých jízdenek.

 

Musím si při přestupu zakoupit novou jízdenku nebo se znovu do systému přihlásit?

Ne. Pokud máte platnou jízdenku, je uložena v systému, ne v daném zařízení. Na odbavovacím zařízení si každopádně můžete zkontrolovat, zda a jak dlouho vám jízdenka ještě platí přes volbu Info o kartě. A to v jakémkoli voze MHD, který právě využíváte.

 

Vytiskne mi odbavovací zařízení jízdenku?

Ne. V něm zakoupené jízdenky jsou virtuální. Pokud ke své cestě českobudějovickou MHD potřebujete doklad, dohledejte nákup jízdenky po zaúčtování ve svém internetovém bankovnictví. Ve vyhledávači transakcí na webové stránce eshop.dpmcb.cz pak vyplňte poslední čtyřčíslí použité platební karty a dohledaný kód transakce (zobrazuje se v elektronickém bankovnictví). Pokud jste platili hodinkami nebo mobilním telefonem, bude se poslední čtyřčíslí lišit od údajů uvedených na fyzické kartě. Číslo účtu zařízení naleznete u své karty nahrané v mobilu či hodinkách po otevření příslušné aplikace ve svém mobilu. Pokud v internetovém bankovnictví nevidíte přímo položku nazvanou Kód transakce, jedná se o číslo zobrazované za hvězdičkou (např. *2133500000).

 

Základní 60minutovou jízdenku lze zakoupit pouhým přiložením identifikátoru. Co se stane, pokud jej po zakoupení jízdenky přiložím bez další volby znovu?

Odbavovací zařízení z vašeho identifikátoru nejdříve zjistí, zda pro něj již eviduje platnou jízdenku. Pokud ano, před provedením nákupu vás na toto upozorní. Nemusíte se tak bát, že byste zakoupili další jízdenku omylem.

 

Proč cenu za jízdenku ihned po nákupu nevidím v přehledu plateb mého bankovního účtu? Proč vidím nákup virtuální jízdenky v přehledu jako 1 Kč položku? Platí mi v takovém případě jízdenka?

Ano, jízdenka vám platí. Stav jízdenek si můžete zkontrolovat na odbavovacím zařízení přes možnost Info o kartě a opětovné přiložení použitého identifikátoru, ihned po platbě se vám také na displeji ukáže, zda se nákup jízdenky zadařil. Ve svém účtu uvidíte platbu za jízdenku zaúčtovanou až v následujících dnech, do té doby můžete v přehledu plateb vidět 1 Kč položku, tedy blokaci na kartě, která po zaúčtování platby zmizí. Pokud máte kartu od vydavatele Visa, nákup byste v přehledu bankovního účtu měli vidět do následujícího dne. U karet vydavatele MasterCard se platba může propsat až po 5 dnech. Při opakovaných nákupech virtuální jízdenky během zaúčtovacího intervalu (nejčastěji jeden den) uvidíte ve svém internetovém bankovnictví souhrnnou platbu za tyto jízdenky. Přehled jednotlivých jízdenek přiřazených k platbě najdete na eshop.dpmcb.cz/transaction. Více o získání dokladu za zakoupené jízdné se dozvíte zde.

 

Jak je zabezpečeno, aby např. nedošlo ke zneužití mé karty?

Bankovní řešení splňuje bezpečnostní standard PCI-DSS pro práci s bankovními kartami. Dále je v souladu s bezpečnostními normami offline plateb Visa MTT a Mastercard PAYG.

Všechny terminály a validátory při přiložení bezkontaktní platební karty veškerá citlivá data zašifrují do podoby, ze které není možné zpětně rekonstruovat původní data (číslo karty, datum expirace karty). V odbavovacím systému provozovatele tedy jsou používána pouze náhradní čísla karet – tzv. tokeny, které jsou vytvořeny zašifrováním původních údajů. Teprve banka zpracovávající transakce převede tokeny zpět do původní podoby. Všechny čtečky bezkontaktních platebních karet použité v rámci nového odbavovacího systému jsou bezpečná zařízení, která musí být certifikována kartovými společnostmi.

Během přepravní kontroly se tak porovná pouze zašifrované číslo karty se seznamem odbavených karet. Při přepravní kontrole nedochází k žádné bankovní transakci.