NAVÁDĚCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM NA STOŽÁRECH VO A TTV

REKLAMNÍ PLACHTY NAD TRAKČNÍM TROLEJBUSOVÝM VEDENÍM 

Cena za pronájem plochy (vč. instalace a odstranění) 650 Kč/m
Minimální doba provozování reklamy jsou 2 týdny. Technické požadavky jsou součástí ceníku.

Cena je uvedena bez DPH.

 REKLAMNÍ PRVEK – ACE ŠIPKA 100 × 20 cm

Informačně naváděcí system ve výši od 2,5 m  za měsíc za rok 
100 x 20 cm 825 Kč  9.900 Kč 
Montáž reklamního prvku ACE ŠIPKA

750 Kč/1 ks

Demontáž reklamního prvku 750 Kč/1 ks
Výměna desky /motivu/ reklamního prvku 750 Kč/1 ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 


Ikona info
Více informací na:

Dopravní podnik města České Budějovice

Novohradská 738/40

370 01  České Budějovice

  

Marketing a PR

tel: 387 719 121

mobil: 702 213 197

e-mail: reklama@dpmcb.cz