Smluvní přepravní podmínky (SPP) jsou podmínky přepravy vyhlášené Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s., za kterých DPMCB provozuje městskou hromadnou dopravu na území města České Budějovice a v přilehlých obcích. SPP určují podmínky přepravy cestujících, zavazadel, věci a živých zvířat. 

 

Cestující je povinen se před využitím MHD seznámit s platným Přepravním řádem, SPP a Tarifem DPMCB; v případě využití služeb dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje seznámit se i s jeho SPP a Tarifem. Cestující je povinen tyto dodržovat. 

 

 

Obchodní podmínky DPMCB

 Obchodní podmínky pro nákup časové předplatní jízdenky aplikace DPMCB prostřednictvím mobilní aplikace DPMCB (účinnost od 1. 3. 2024)

 

 Obchodní podmínky pro nákup virtuální časové předplatní jízdenky (účinnosti od 1. 1. 2024)

 

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje

Úplné znění Smluvních přepravních podmínek IDS JK (platnost od 1. 7. 2022)

Úplné znění tarifu IDS JK (platnost od 1. 7. 2022)

Rozšíření stávajícího typu platných jízdních dokladů „JIKORD plus“ v MHD (Jikord+ B, zveřejněno 26. 6. 2023)

Jak být v MHD skvělým cestujícím?

Poučte se s pohádkovým Desaterem Sdružení dopravních podniků ČR!

 

INFORMACE O MHD DO VAŠEHO E-MAILU

Phones