Smluvní přepravní podmínky (SPP) jsou podmínky přepravy vyhlášené Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s., za kterých DPMCB provozuje městskou hromadnou dopravu na území města České Budějovice a v přilehlých obcích. SPP určují podmínky přepravy cestujících, zavazadel, věci a živých zvířat. 

 

Cestující je povinen se před využitím MHD seznámit s platným Přepravním řádem, SPP a Tarifem DPMCB; v případě využití služeb dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje seznámit se i s jeho SPP a Tarifem. Cestující je povinen tyto dodržovat. 

 

SPP a Tarif MHD České Budějovice

Úplné znění Tarifu (účinnost od 1. 1. 2022)

Úplné znění Smluvních přepravních podmínek (účinnost od 1. 1. 2022)

 

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje

Úplné znění Smluvních přepravních podmínek IDS JK (platnost od 1. 1. 2022)

Úplné znění tarifu IDS JK (platnost od 1. 1. 2022) 

 

 V případě spotřebitelského sporu mezi cestujícím a Dopravcem, který se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou mezi cestujícím a Dopravcem, se může cestující jako spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/, která je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů.

 

 

Desatero s Pivrncem, aneb jak se chovat v MHD

  

 

SMS / EMAIL INFORMACE O MĚSTSKÉ DOPRAVĚ

Phones