Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

JEDNOTLIVÉ JÍZDENKY

 

Jednotlivé jízdenky / Jízdenky z aplikace sejf

Osoba starší 16 let věku

60 minut 24 hodin 168 hodin (7denní) 60 minut (prodej u řidiče)
16 Kč 50 Kč 190 Kč 25 Kč

Děti od 6 do 15 let (včetně)

60 minut 24 hodin 168 hodin (7denní) 60 minut (prodej u řidiče)
7 Kč 20 Kč 190 Kč 10 Kč
SMS jízdenky 60 minut 24 hodin
Osoba starší 16 let věku 25 Kč 70 Kč
Děti od 6 do 15 let (včetně) 25 Kč 70 Kč
Jízdenka JIKORD plus (více informací zde) platnost 1 kalendářní den (s přesahem do 3:00 hod. následujícího dne)
Platí v pracovní dny pro jednu osobu starší 15 let věku a jedno dítě od 6 do 15 let věku, v sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek platí pro dvě osoby starší 15 let věku a tři děti od 6 do 15 let věku. 250 Kč

 

Hromadné jízdenky cena doba platnosti
Rodinná jízdenka pro max. 2 osoby starší 16 let
a max. 3 děti do 15 let (včetně)
100 Kč

VÍKEND*)

Hromadná školní jízdenka pro max. 30 dětí do 15 let (včetně) a max. 2 dospělé osoby jako doprovod 200 Kč 300 minut
(5 hodin)

*) Rodinná jízdenka je platná v sobotu (SO) a neděli (NE) a ve státem uznaných svátcích (st. svátek). Platnost jízdenky je od 00.00 hodin SO (st. svátek) do 24.00 hodin (NE) nebo konec st. svátku. Navazuje-li státem uznaný svátek na SO a NE, prodlužuje se doba platnosti jízdenky i na tento st. svátek. Tato jízdenka je platná pro max. 2 dospělé osoby a 3 osoby do 15 let věku (včetně).

Všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní.


ČASOVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

Občanské předplatní jízdenky - osoby od 16  do 65 let

7denní 15denní 30denní 90denní 180denní roční
115 Kč 215 Kč 380 Kč 1.020 Kč 1.900 Kč 3.630 Kč

Děti od 6 let do 15 let (včetně)

Poplatek za pořízení ročního kupónu ............ 200 Kč

Podmínkou je zřízení průkazky, kterou si mohou zájemci vystavit na kterémkoli předprodejním místě dopravního podniku. Stačí doložit doklad totožnosti či rodný list a přinést fotografii o velikosti 3,5 x 4,5 cm a uhradit částku 25 Kč a 5 Kč za pouzdro. 

 

Žáci a studenti od 16 let do 26 let

7denní 15denní 30denní 90denní
57 Kč 107 Kč 190 Kč 510 Kč

 

 

Senoři 65 +

Poplatek za pořízení ročního kupónu ........... 10 Kč

Podmínkou je zřízení průkazky, kterou si mohou zájemci vystavit na kterémkoli předprodejním místě dopravního podniku. Stačí doložit doklad totožnosti a přinést fotografii o velikosti 3,5 x 4,5 cm. Vystavení průkazky je zdarma včetně plastového pouzdra.

 

Držitelé Zlaté plakety Prof. MUDr. Janského

Poplatek za pořízení ročního kupónu ........... 200 Kč

Podmínkou je zřízení průkazky, kterou si mohou zájemci vystavit na kterémkoli předprodejním místě dopravního podniku. Stačí doložit doklad totožnosti vč. potvrzením o počtu odběrů a přinést fotografii o velikosti 3,5 x 4,5 cm. Částka za pořízení průkazky je 25 Kč a 5 Kč za plastové pouzdro

 

PŘENOSNÉ ČASOVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

Přenosná časová předplatní jízdenka je přenosná. Průkazka je opatřena datem platnosti a identifikačním číslem, které musí být shodné na průkazce i na časovém kupónu. K zhotovení průkazky není třeba fotografie. Průkazku s kupónem může využít jednotlivě více cestujících. Vhodné např. pro firmy.

 

roční
4.360 Kč
 

PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL V MHD

 

Jízdní kolo lze přepravovat v měsících červenec a srpen po celou dobu provozu MHD bez omezení, v ostatních měsících v SO, NE a v státem uznaném svátku ve vyhrazeném prostoru pro kočárky.
Do vozidla je povinen cestující přepravující jízdní kolo nastoupit dveřmi označenými u vnější strany dveří piktogramem dětského kočárku. Přeprava jízdních kol s alternativním pohonem není povolena. Je povolena přeprava maximálně dvou jízdních kol. Samostatně cestující osoba (osoby) mladší 15 let jízdní kolo přepravovat nesmí.

 

Cestující s jízdním kolem může nastoupit a vystoupit jen s vědomím řidiče, a to jen označenými dveřmi, průjezd jízdního kola vozidlem není dovolen. Řidič vozidla je oprávněn přepravu jízdního kola odmítnout, jestliže tuto přepravu obsazenost vozidla neumožňuje. Při nástupu do vozidla
na stejné zastávce mají přednost osoby na vozíku pro invalidy a cestující přepravující dětský kočárek před jízdním kolem. V případě, že je ve vozidle přepravována osoba na vozíku pro invalidy, nebo dětský kočárek, cestující s jízdním kolem do tohoto vozidla nesmí nastoupit.

 

Cestující přepravující jízdní kolo je povinen jízdní kolo zajistit proti samovolnému pohybu, být u něj po celou dobu přepravy a zajistit, aby přepravou jízdního kola nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob. Cestující je povinen zajistit, aby přepravované jízdní kolo neznečistilo ostatní cestující nebo nepoškodilo zařízení vozidla. Cestující nesmí na jízdním kole sedět nebo stát.
Za případné škody vzniklé jiným cestujícím nebo dopravci odpovídá osoba přepravující jízdní kolo. Dětské koloběžky a odrážedla se přepravují za stejných podmínek jako zavazadla. Koloběžka pro dospělé je rovnocenná jízdnímu kolu a povinnosti cestujících při jejich přepravě jsou stejné jako při přepravě jízdních kol.

 

Před zastávkou, kde hodlá cestující přepravující jízdní kolo vystoupit, je povinen stisknout tlačítko „Znamení k řidiči“.

Jízdní kolo podléhá placení dovozného podle tarifu jízdného.


INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOČESKÉHO KRAJE

Cestující, kteří chtějí využít časovou předplatní jízdenku MHD Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. na linkách jiných dopravců v zóně 100, musí mít k časové předplatní průkazce vytištěný kupon v papírové podobě. Kupon v podobě elektronického čipu nebo zakoupený pomocí aplikace Sejf není jinými dopravci akceptován.

Jihočeský koordinátor dopravy.

Bližší informace k IDS Jihočeského kraje jsou uvedeny na stránkách www.jikord.cz

 

‧ Seznam linek s možností využití celokrajské jízdenky JIKORD plus


BEZPLATNÁ PŘEPRAVA OSOB A VĚCÍ

Bezplatně se připravují:

  1. děti do 6 let věku,
  2. držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP/P včetně průvodce a psa, který je označen jako pes doprovázející držitele průkazu; v případě přepravní kontroly je držitel průkazu ZTP/P povinen označit průvodce, který s ním jede jako doprovod bezplatně, pozdější označení doprovodu je neplatné; bezplatnou přepravu dle tohoto ustanovení mohou využívat pouze držitelé průkazů vystavených Úřady práce v České republice,
  3. účastníci odboje podle zákona č. 255/1946 Sb., osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. ve znění zákona č. 47/1991 Sb., a osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací, nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle zákona č. 87/1991 Sb.,
  4. držitelé bezplatné jízdenky MHD vydané Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s.,
  5. strážníci Městské policie České Budějovice ve služebním stejnokroji,
  6. pracovníci vykonávající státní dozor ve vozidlech MHD,
  7. osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství, která na základě rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) pobírá peněžitou pomoc v mateřství a doprovází dítě, na které je tento příspěvek pobírán,
  8. osoba pobírající rodičovský příspěvek, která na základě rozhodnutí příslušného Úřadu práce pobírá rodičovský příspěvek a doprovází dítě, na které je tento příspěvek pobírán.
  9. jedno jízdní kolo, pokud jej přepravuje držitel platné časové předplatní jízdenky ve vymezené zónové platnosti této jízdenky.
  10. dětský kočárek a pojízdná taška na kolečkách, zvířata a věci uvedené ve Smluvních přepravních podmínkách.

Osoby uvedené v bodě f) a g) se prokazují služebním průkazem nebo odznakem. Ostatní osoby se bezplatně přepravují po předložení platných průkazů.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

MHD

  Úplné znění Smluvních přepravních podmínek na linkách MHD

  Úplné znění Tarifu MHD platného od 1.2. 2019

 

Integrovaný dopravní systém JčK

  Úplné znění Smluvních přepravních podmínek IDS JK

  Úplné znění Tarifu IDS JK platného od 1. 9. 2018

 

V zájmu zvýšení bezpečnosti cestujících i pověřených osob je při řešení porušení SPP a Tarifu pořizován zvukový záznam komunikace pověřené osoby.

 

SMS / EMAIL INFORMACE O MĚSTSKÉ DOPRAVĚ

Phones