JEDNOTLIVÉ JÍZDENKY 

 

 

JEDNOTLIVÉ JÍZDENKY TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ

 Doba platnosti  Dostupnost  Cena jízdného
 
 Základní/plnocenná (16-74 let) Zlevněná (6-15 let)
 60 minut Tištěné, virtuální,
Sejf, SMS
20 Kč 10 Kč
24 hodin  Tištěné, virtuální,
Sejf, SMS
75 Kč  25 Kč
168 hodin  Tištěné, virtuální, Sejf  200 Kč

Základní jízdné je jízdné pro cestující, kteří nemají nárok na zlevněné jízdné, bezplatnou přepravu nebo na přepravu za zvláštní cenu jízdného:

- osoba starší 16 let věku,

- důchodce do 65 let věku,

- žák základní a střední školy starší 16 let věku,

- student vysoké školy do 26 let věku,

- osoba dle čl. II. bodu 6.6. až 6.10. tohoto Tarifu, pokud nemá vystavený kupón s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného (důchodce od 65 do 74 let věku, osoba pobírající mateřský/rodičovský příspěvek, dárce krve, účastník odboje proti komunismu, válečný veterán).

 

Zlevněné jízdné je jízdné pro osoby, které mají nárok na slevu ze základního jízdného:

- dítě od 6 do 15 let věku včetně dle čl. II. bodu 6.1. tohoto Tarifu, pokud nemá vystavený kupón s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného.

HROMADNÉ JÍZDENKY TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ

Hromadné jízdenky dostupnost cena doba platnosti

Rodinná jízdenka pro až 2 dospělé osoby

a 3 děti ve věku od 6 do 15 let včetně

Tištěné, virtuální 150 Kč

Víkend, státní svátek

Hromadná školní jízdenka pro až 30 dětí do 15 let věku včetně a 2 dospělé osoby jako doprovod

Tištěné, virtuální 250 Kč 300 minut
(5 hodin)

Jízdenka JIKORD plus
V pracovní dny platí pro 1 osobu starší 15 let věku a 1 dítě do 15 let věku.

V SO, NE, ve státem uznaném svátku a v pracovní dny v období letních prázdnin (od 01. 07. do 31. 08.)  platí pro 2 osoby starší 15 let věku a 3 děti do 15 let věku.
Tištěné (předprodej)  250 Kč Jeden den s časovým přesahem do 03:00 hod následujícího dne
 

Rodinná jízdenka je platná v sobotu (SO) a neděli (NE) a ve státem uznaných svátcích (státní svátek). Platnost jízdenky je od 00:00 hod SO či státního svátku do 24:00 hod (NE) nebo konce státního svátku. Navazuje-li státem uznaný svátek na SO a NE, prodlužuje se doba platnosti jízdenky i na tento státní svátek. Tato jízdenka je platná pro až 2 dospělé osoby a 3 děti ve věku od 6 do 15 let věku včetně.

 

Hromadná školní jízdenka je platná pro až 30 dětí do 15 let věku včetně a dvě dospělé osoby jako doprovod po dobu 5 hodin od označení jízdenky.

 

Jízdenka JIKORD plus je jednodenní jízdenka v tištěné podobě s přesahem do 03:00 hod následujícího dne. V pracovní dny platí pro 1 osobu starší 15 let věku a 1 dítě do 15 let věku. V sobotu, neděli, ve státem uznaném svátku a v pracovní dny v období letních prázdnin (od 01.07. do 31.08.) platí pro 2 osoby starší 15 let věku a 3 děti do 15 let věku. Jízdenka JIKORD plus je platná po vyplnění data využití této jízdenky. Před prvním nástupem do vozidla je cestující povinen vyplnit den jejího využití.
- více informací zde -

 

 DOVOZNÉ

 

Druh jízdenky

Dostupnost

Cena jízdného

Doba platnosti

Dovozné

Tištěné, virtuální,
Sejf, SMS

20 Kč

60 minut

 

Dovozné je cena za přepravu jízdního kola. Jako dovozné se použije jednotlivá jízdenka pro osobu starší 16 let věku. V případě virtuální a Sejf jízdenky lze použít přímo druh jízdného Dovozné.

 

 

 

MOŽNOSTI NÁKUPU JEDNOTLIVÝCH JÍZDENEK 

 

Tištěná jízdenka

Jízdenku lze zakoupit před nástupem do vozidla v předprodejních místech Dopravce, v jízdenkových automatech a u smluvních prodejců. Nefunkčnost jízdenkového automatu nebo nemožnost nákupu jízdenky u smluvního prodejce nezakládá oprávnění cestujícímu k jízdě bez platného jízdního dokladu.

 

Virtuální jízdenka

Jízdenku lze zakoupit ve všech vozidlech MHD prostřednictvím bezkontaktní platební karty nebo jiného elektronického zařízení umožňujícího bezkontaktní platby na odbavovacím zařízení ve vozidle. Jízdní doklad je ve formě elektronického záznamu v odbavovacím systému Dopravce. Zakoupení je nutné provést bezodkladně po nástupu do vozidla na odbavovacím zařízení uvnitř vozidla. Po zaplacení je virtuální jízdenka zaevidována v odbavovacím systému Dopravce. Dopravce nevydává cestujícímu jízdní doklad ve vozidle. Platební karta nebo elektronické zařízení, které bylo přiloženo k odbavovacímu zařízení ve vozidle za účelem provedení úhrady virtuální jízdenky, slouží jako její identifikátor. Doklad o nákupu můžete dohledat na eshop.dpmcb.cz. Více informací o virtuální jízdenky naleznete zde.

 

Sejf jízdenka

Základní podmínkou pro nákup Sejf jízdenky je aktivace aplikace Sejf v mobilním komunikačním zařízení. Daňový doklad Sejf jízdenky si cestující vystavuje individuálně dle své potřeby, a to dle pokynů aplikace na internetovém portálu www.jizdenka.cb-mobil.cz. Více informací o Sejf jízdence naleznete zde.

 

SMS jízdenka

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby „Premium SMS“ u mobilního operátora. Daňový doklad SMS jízdenky si cestující vystavuje individuálně dle své potřeby, a to dle pokynů aplikace na internetovém portálu www.jizdenka.cb-mobil.cz. Více informací o SMS jízdence naleznete zde.

 

KOUPIT SMS JÍZDENKU

 

 

Všechny jízdenky jsou přestupní.


 

ČASOVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY 

 

Časovou předplatní jízdenku lze zakoupit v tištěné podobě (průkazka a kupón) v předprodejních místech DPMCB a elektronické podobě (v aplikaci DPMCB, aplikaci Sejf nebo na e-shopu DPMCB).

 

 

ČASOVÁ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKA

 Doba platnosti   Cena jízdného
  
Základní jízdné /občanské/ Zlevněné jízdné
 
Osoba starší 16 let věku (dospělá osoba) Žák základní a střední školy starší 16 let věku a student vysoké školy do 26 let věku Důchodce do 65 let věku
7denní 130 Kč 65 Kč 75 Kč
15denní 240 Kč 120 Kč 135 Kč
30denní 420 Kč 210 Kč 220 Kč
90denní 1 120 Kč 560 Kč 560 Kč
180denní 2 090 Kč 1 045 Kč 1 045 Kč
Roční 3 990 Kč 1 660 Kč 1 660 Kč

 

 

ČASOVÁ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKA PRO KATEGORII OSOB PŘEPRAVOVANÝCH ZA ZVLÁŠTNÍ CENU JÍZDNÉHO

 Kategorie osob přepravovaných za zvláštní cenu jízdného Doba platnosti  Zvláštní cena jízdného
 Dítě od 6 do 15 let věku včetně Roční 500 Kč 
Osoba od 65 do 74 let věku včetně Roční 500 Kč 
Osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství a osoba pobírající rodičovský příspěvek Roční 500 Kč 
Držitel Zlaté plakety/medaile prof. MUDr. Janského Roční 200 Kč 
Účastník odboje a odporu proti komunismu Roční 200 Kč 
Válečný veterán  Roční 200 Kč 

Bez doložení nároku na přepravu za zvláštní cenu jízdného tento nárok nevzniká. Pokud cestující z této kategorie osob nemá Dopravcem vystavenou průkazku a platný kupón s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného, je povinen uhradit jízdné dle tohoto Tarifu a mít u sebe platný jízdní doklad.

 

PŘENOSNÁ PŘEDPLATNÍ ČASOVÁ JÍZDENKA 

Jízdní doklad je přenosný. Podmínky, za kterých se přenosná časová předplatní jízdenka nepovažuje za platnou, jsou stanoveny v tomto Tarifu a v SPP.

 Doba platnosti Cena jízdného Dostupnost
 Roční 4 790 Kč tištěná

 

 

 

MOŽNOSTI NÁKUPU ČASOVÝCH PŘEDPLATNÍCH JÍZDENEK 

 

Tištěná časová předplatní jízdenka

Časové předplatní jízdenky v tištěné podobě můžete zřídit v předprodejních místech DPMCB. Průkazky v tištěné podobě vydávané Dopravcem jsou spojeny s púhradou těchto administrativních poplatků:

 Cena průkazky v tištěné podobě 30 Kč
 Cena plastikového pouzdra 10 Kč
Cena fotografie (35×45 mm) 30 Kč

 

Časová předplatní jízdenka v aplikaci DPMCB

Základní podmínkou pro nákup jízdenky v aplikaci DPMCB je aktivace aplikace DPMCB v mobilním komunikačním zařízení. Časovou předplatní jízdenku najdete ve formě elektronického záznamu v položce PRŮKAZKA. Internet budete potřebovat při založení průkazky a nákupu kupónu, cestovat ale můžete i bez připojení k internetu - revozorovi stačí předložit zobrazený QR kód k načtení speciální revozorskou aplikací. Více informací zde.

 

Sejf časová předplatní jízdenka

Základní podmínkou pro nákup Sejf časové předplatní jízdenky je aktivace aplikace Sejf v mobilním komunikačním zařízení. Daňový doklad Sejf jízdenky si cestující vystavuje individuálně dle své potřeby, a to dle pokynů aplikace na internetovém portálu www.jizdenka.cb-mobil.cz. Více informací o Sejf jízdence naleznete zde.

 

Virtuální časová předplatní jízdenka

Tento typ jízdného zakoupíte v elektronické podobě prostřednictvím e-shopu DPMCB nebo ve vybraných předprodejních místech Dopravce. Průkazka i kupón jsou virtuální, elektronický záznam je vytvořen v odbavovacím systému. K virtuální časové předplatní jízdence je v odbavovacím systému přiřazeno elektronické zařízení, které slouží jako její identifikátor. Tím může být fyzická platební karta, ale i platební karta v mobilu, chytrých hodinkách nebo dalších k tomu vhodných zařízeních.

 

 

 

KATEGORIE OSOB PŘEPRAVOVANÝCH ZA ZVLÁŠTNÍ CENU JÍZDNÉHO

Dítě od 6 do 15 let věku včetně

K vydání průkazky a kupónu je žadatel povinen doložit osobní údaje dítěte – jméno, příjmení a datum narození. Doložení požadovaných údajů je možné buď rodným listem dítěte (případně jeho ověřenou fotokopií), občanským průkazem dítěte, cestovním pasem dítěte, nebo i občanským průkazem (cestovním pasem) žadatele, je-li v něm dítě zapsané.

 

Osoba od 65 do 74 let věku včetně

K vydání průkazky a kupónu je žadatel povinen doložit doklad totožnosti. Začátek platnosti kupónu může být nejdříve ode dne 65. narozenin.

 

Osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství a osoba pobírající rodičovský příspěvek

K vydání průkazky a kupónu je žadatel povinen předložit doklad totožnosti a potvrzení příslušného orgánu státní správy o pobírání peněžité pomoci v mateřství či pobíraní rodičovského příspěvku, které není starší 2 měsíců. Osoby ve služebním poměru ozbrojených složek předkládají potvrzení o pobírání peněžité pomoci v mateřství přímo od zaměstnavatele. Kupón se vydává na dobu jednoho roku a při jeho prodlužování je žadatel povinen předložit potvrzení příslušného orgánu státní správy o pokračování pobírání příspěvku, které není starší 2 měsíců.

 

Držitel Zlaté plakety/medaile prof. MUDr. Janského

K vydání průkazky a kupónu je žadatel povinen předložit doklad totožnosti a průkaz držitele Zlaté Janského plakety/medaile Českého červeného kříže či potvrzení Českého červeného kříže o udělení Zlaté plakety prof. MUDr. Janského.

 

Účastník odboje a odporu proti komunismu

K vydání průkazky a kupónu je žadatel povinen předložit doklad totožnosti a osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu vydává Ministerstvo obrany na základě žádosti občana.

 

Válečný veterán

K vydání průkazky a kupónu je žadatel povinen předložit doklad totožnosti a osvědčení či průkaz válečného veterána. Osvědčení a průkaz válečného veterána vydává Ministerstvo obrany na základě žádosti občana.

 

 

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA A PŘEPRAVA ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK

Bezplatně se přepravuje:

1.1. dítě do 6 let věku, jímž se rozumí osoba ode dne narození do dne, který předchází dni 6. narozenin,

1.2. držitel průkazu „ZTP“, „ZTP-P“ včetně průvodce a psa, který je držitelem označen jako pes nebo průvodce doprovázející držitele průkazu, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem, včetně vozíku pro invalidy dle zvláštního právního předpisu. Pozdější označení doprovodu je neplatné. Bezplatnou přepravu dle tohoto ustanovení může využívat pouze držitel průkazu vystaveného příslušným orgánem České republiky dle zvláštního právního předpisu,

1.3. občan uvedený v § 29 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, a držitel průkazu vydaného Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR a Ústřední radou Svazu PTP - VTNP,

1.4. držitel zvláštního jízdního dokladu vydaného Dopravcem a v případech vyhlášených Dopravcem,

1.5. strážník Městské policie České Budějovice ve služebním stejnokroji,

1.6. pracovník vykonávající státní dozor ve vozidlech MHD,

1.7. jedno jízdní kolo, pokud jej přepravuje držitel platné časové předplatní jízdenky,

1.8. dětský kočárek a pojízdná taška na kolečkách, zvířata a věci uvedené v SPP,

1.9. držitel parkovacího lístku z vjezdového terminálu Parkoviště P+R Jírovcova ul. po dobu max. 24 hod. od data a času uvedeného na parkovacím lístku přepravovaný na spojích linky 23 na trase náměstí Přemysla Otakara II. – Parkoviště Jírovcova a zpět. Držitelem parkovacího lístku může být v daný okamžik pouze jedna osoba,

1.10. osoba starší 75 let věku, jíž se rozumí osoba ode dne dosažení věku 75 let.

 

Osoby uvedené v bodech 1.2. a 1.3. se bezplatně přepravují po předložení platného průkazu vydaného k tomu oprávněným subjektem. Osoby uvedené v bodě 1.4. se bezplatně přepravují po předložení platného jízdního dokladu vydaného Dopravcem nebo s jiným označením v případech vyhlášených Dopravcem. Osoby uvedené v bodech 1.5. a 1.6. se prokazují služebním průkazem nebo odznakem. Osoby uvedené v bodě 1.9. se bezplatně přepravují po předložení parkovacího lístku z Parkoviště P+R Jírovcova ul. po dobu max. 24 hod. od data a času uvedeného na parkovacím lístku. Osoby uvedené v bodě 1.10. se bezplatně přepravují po předložení průkazu totožnosti vydaným správním orgánem, který je opatřen fotografií (např. občanský průkaz, řidičský průkaz).

 

 

PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL V MHD

Jízdní kolo podléhá placení dovozného podle Tarifu. Jízdní kolo lze přepravovat jako spoluzavazadlo, a to v měsících červenec a srpen po celou dobu provozu MHD bez omezení, v ostatních měsících v sobotu, neděli a v státem uznaném svátku ve vyhrazeném prostoru pro kočárky. Do vozidla je povinen cestující přepravující jízdní kolo nastoupit dveřmi označenými u vnější strany dveří piktogramem dětského kočárku. Přeprava jízdních kol s alternativním pohonem není povolena. Je povolena přeprava maximálně dvou jízdních kol ve vozidle. Samostatně cestující osoba (osoby) mladší 15 let jízdní kolo přepravovat nesmí.

Cestující s jízdním kolem může nastoupit a vystoupit jen s vědomím řidiče, a to jen označenými dveřmi. Průjezd jízdního kola vozidlem není dovolen. Řidič vozidla je oprávněn přepravu jízdního kola odmítnout, jestliže tuto přepravu obsazenost vozidla neumožňuje. Při nástupu do vozidla na stejné zastávce mají přednost osoby na vozíku pro invalidy a cestující přepravující dětský kočárek před jízdním kolem. V případě, že je ve vozidle přepravována osoba na vozíku pro invalidy nebo dětský kočárek, cestující s jízdním kolem do tohoto vozidla nesmí nastoupit.

Jízdní kolo se přepravuje ve vozidle v prostoru určeném Dopravcem, cestující přepravující jízdní kolo je povinen jízdní kolo zajistit proti samovolnému pohybu a být u něj po celou dobu přepravy. Cestující přepravující jízdní kolo je povinen zajistit, aby přepravou jízdního kola nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví ostatních osob. Cestující je povinen zajistit, aby přepravované jízdní kolo neznečistilo ostatní cestující nebo nepoškodilo zařízení vozidla. Cestující nesmí na jízdním kole sedět nebo stát. Za případné škody vzniklé přepravou jízdního kola jiným cestujícím nebo Dopravci odpovídá osoba přepravující jízdní kolo. Před zastávkou, kde hodlá cestující přepravující jízdní kolo vystoupit, je povinen stisknout tlačítko „Znamení k řidiči“.

Koloběžka pro dospělé je rovnocenná jízdnímu kolu a povinnosti cestujícího při její přepravě jsou stejné jako při přepravě jízdních kol.

Dětská odrážedla (koloběžky) a dětská kola se přepravují za stejných podmínek jako zavazadla. Za dětské kolo je považováno kolo srovnatelné svými rozměry s dětským odrážedlem, které výrazně nepřesahuje rozměry povoleného zavazadla uvedené v těchto SPP.

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ TARIFU, PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, A DALŠÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ SLUŽEB DMPCB

SPP a Tarif MHD České Budějovice

Úplné znění Tarifu (účinnost od 1. 8. 2023)

Úplné znění Smluvních přepravních podmínek (účinnost od 1. 8. 2023)

 

 

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOČESKÉHO KRAJE

Cestující, kteří chtějí využít časovou předplatní jízdenku MHD Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. na linkách jiných dopravců v zóně 100, ji mohou využít v těchto podobách:

  • tištěná časová předplatní jízdenka (obsahující odpovídající průkazku a platný kupón)
  • časová předplatní jízdenka v aplikaci DPMCB (použít lze pouze průkazku s platným kupónem v plném zobrazení vyžadujícím připojení k internetu. Nelze se prokazovat QR kódem) 

Kupón zakoupený pomocí aplikace Sejf není jinými dopravci akceptován. Bližší informace k IDS Jihočeského kraje jsou uvedeny na www.idsjk.cz

Seznam linek s možností využití celokrajské jízdenky JIKORD plus

 

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje

Úplné znění Smluvních přepravních podmínek IDS JK (platnost od 1. 7. 2022)

Úplné znění tarifu IDS JK (platnost od 1. 7. 2022)

Rozšíření stávajícího typu platných jízdních dokladů „JIKORD plus“ v MHD (Jikord+ B, zveřejněno 26. 6. 2023)

 

 

INFORMACE O MHD DO VAŠEHO E-MAILU

Phones