Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

JEDNOTLIVÉ JÍZDENKY

 

Jednotlivé jízdenky / Jízdenky z aplikace sejf

Osoba starší 16-ti let věku a důchodce do 70-ti let věku

20 minut 60 minut 24 hodin 168 hodin (7denní) 60 minut (prodej u řidiče)
13 Kč 16 Kč 50 Kč 190 Kč 25 Kč

Děti od 6-ti do 15-ti let (včetně)

20 minut 60 minut 24 hodin 168 hodin (7denní) 60 minut (prodej u řidiče)
6 Kč 7 Kč 20 Kč 190 Kč 10 Kč
SMS jízdenky 60 minut 24 hodin
Osoba starší 16-ti let věku a důchodce do 70-ti let věku 25 Kč 70 Kč
Děti od 6-ti do 15-ti let (včetně) 25 Kč 70 Kč
Jízdenka JIKORD plus (více informací zde) platnost 1 kalendářní den (s přesahem do 3:00 hod. následujícího dne)
Platí v pracovní dny pro jednu osobu starší 15-ti let věku a jedno dítě od 6 do 15 let věku, v sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek platí pro dvě osoby starší 15-ti let věku a tři děti od 6 do 15 let věku. 250 Kč
Hromadné jízdenky cena doba platnosti
Rodinná jízdenka pro max. 2 osoby starší 16-ti let
a max. 3 děti do 15-ti let (včetně)
100 Kč

VÍKEND*)

Hromadná školní jízdenka pro max. 30 dětí do 15-ti let (včetně) a max. 2 dospělé osoby jako doprovod 200 Kč 300 minut
(5 hodin)

*) Rodinná jízdenka je platná v sobotu (SO) a neděli (NE) a ve státem uznaných svátcích (st. svátek). Platnost jízdenky je od 00.00 hodin SO (st. svátek) do 24.00 hodin (NE) nebo konec st. svátku. Navazuje-li státem uznaný svátek na SO a NE, prodlužuje se doba platnosti jízdenky i na tento st. svátek. Tato jízdenka je platná pro max. 2 dospělé osoby a 3 osoby do 15 let věku (včetně).

Všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní.


ČASOVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

Občanské předplatní jízdenky - osoby starší 16-ti let

  7denní 15denní 30denní 90denní 180denní roční
1 TARIFNÍ ZÓNA 115 Kč 215 Kč 380 Kč 1.020 Kč 1.900 Kč 3.630 Kč
             

 

Děti od 6-ti let do 15-ti let (včetně)

  7denní 15denní 30denní 90denní 10+2 měsíce*)
1 TARIFNÍ ZÓNA 43 Kč 80 Kč 142 Kč 380 Kč 1.250 Kč
           

*) Časový kupón „10 + 2 měsíce“ je vydáván vždy s pevnou dobou platnosti od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku. Tento jízdní doklad si může zakoupit cestující, jehož věk v období nákupu časového kupónu nepřesáhne danou věkovou hranici. Časový kupón „10+2 měsíce“ nelze zakoupit v e-shopu.

Žáci a studenti od 16-ti let do 26-ti let

  7denní 15denní 30denní 90denní
1 TARIFNÍ ZÓNA 57 Kč 107 Kč 190 Kč 510 Kč
         

 

Důchodci do 70-ti let

  7denní 15denní 30denní 90denní
1 TARIFNÍ ZÓNA 65 Kč 120 Kč 200 Kč 510 Kč
         

PŘENOSNÉ ČASOVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

  roční
1 TARIFNÍ ZÓNA 4.360 Kč
   
 

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOČESKÉHO KRAJE

Jihočeský koordinátor dopravy.

Bližší informace k IDS Jihočeského kraje jsou uvedeny na stránkách www.jikord.cz


BEZPLATNÁ PŘEPRAVA OSOB A VĚCÍ

Bezplatně se připravují:

 1. děti do 6 let věku,
 2. cestující starší 70 let věku,
 3. držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP/P včetně průvodce a psa, který je označen jako pes doprovázející držitele průkazu; v případě přepravní kontroly je držitel průkazu ZTP/P povinen označit průvodce, který s ním jede jako doprovod bezplatně, pozdější označení doprovodu je neplatné; bezplatnou přepravu dle tohoto ustanovení mohou využívat pouze držitelé průkazů vystavených Úřady práce v České republice,
 4. účastníci odboje podle zákona č. 255/1946 Sb., osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. ve znění zákona č. 47/1991 Sb., a osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací, nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle zákona č. 87/1991 Sb.,
 5. držitelé bezplatné jízdenky MHD vydané Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s.,
 6. strážníci Městské policie České Budějovice ve služebním stejnokroji,
 7. pracovníci vykonávající státní dozor ve vozidlech MHD,
 8. osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství, která na základě rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) pobírá peněžitou pomoc v mateřství a doprovází dítě, na které je tento příspěvek pobírán,
 9. osoba pobírající rodičovský příspěvek, která na základě rozhodnutí příslušného Úřadu práce pobírá rodičovský příspěvek a doprovází dítě, na které je tento příspěvek pobírán.
 10. jedno jízdní kolo, pokud jej přepravuje držitel platné časové předplatní jízdenky ve vymezené zónové platnosti této jízdenky.
 11. dětský kočárek a pojízdná taška na kolečkách, zvířata a věci uvedené ve Smluvních přepravních podmínkách.

Osoby uvedené v bodě f) a g) se prokazují služebním průkazem nebo odznakem. Ostatní osoby se bezplatně přepravují po předložení platných průkazů.


‧ Úplné znění Tarifu jízdného městské hromadné dopravy
‧ Seznam linek s možností využití celokrajské jízdenky JIKORD plus

SMS / EMAIL INFORMACE O MĚSTSKÉ DOPRAVĚ

Phones