Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

JEDNOTLIVÉ JÍZDENKY TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ

 

JEDNOTLIVÉ JÍZDENKY TIŠTĚNÉ

 Doba platnosti  Přestupnost  Cena jízdného
 
 Základní/plnocenná Zlevněná
 60 minut  Přestupní 16 Kč 7 Kč
24 hodin   Přestupní 50 Kč  20 Kč
168 hodin  Přestupní   190 Kč
Hromadná školní jízdenka s platností 5 hodin pro až 30 dětí do 15 let věku včetně a 2 dospělé osoby jako doprovod  Přestupní   200 Kč
 Rodinná jízdenka platná v SO, NE a státní svátek pro až 2 dospělé osoby a 3 děti ve věku od 6 do 15 let včetně Přestupní  100 Kč 
Jízdenka JIKORD plus platná jeden den s časovým přesahem do 03:00 hod následujícího dne. V pracovní dny pro 1 osobu starší 15 let věku a 1 dítě do 15 let věku. V SO, NE, ve státem uznaném svátku a v pracovní dny v období letních prázdnin (od 01. 07. do 31. 08.) platí pro 2 osoby starší 15 let věku a 3 děti do 15 let věku. Přestupní   250 Kč
Dovozné  Přestupní  16 Kč 

 Základní jízdné:
 

je jízdné pro cestující, kteří nemají nárok na zlevněné jízdné, bezplatnou přepravu nebo na přepravu za zvláštní cenu jízdného:

-     osoba starší 16 let věku,

-     důchodce do 65 let věku,

-     žák základní a střední školy starší 16 let věku,

-     student vysoké školy do 26 let věku,

-     osoba nad 65 let věku, osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství
a osoba pobírající rodičovský příspěvek, držitel Zlaté plakety/medaile Prof. MUDr. Janského, Účastník odboje a odporu proti komunismu
či Válečný veterán, pokud nemá vystavený kupón s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného.

 

Zlevněné jízdné:

je jízdné pro dítě od 6 do 15 let věku včetně, které má nárok na slevu ze základního jízdného, pokud nemá vystavený kupón s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného.

 

Hromadná školní jízdenka:

je platná pro až 30 dětí do 15 let věku včetně a dvě dospělé osoby jako doprovod po dobu 5 hodin od označení jízdenky.

 

Rodinná jízdenka:

je platná v sobotu (SO) a neděli (NE) a ve státem uznaných svátcích (státní svátek). Platnost jízdenky je od 00:00 hod. SO či státního svátku do 24:00 hod. (NE) nebo konce státního svátku. Navazuje-li státem uznaný svátek na SO a NE, prodlužuje se doba platnosti jízdenky i na tento státní svátek. Tato jízdenka je platná pro až 2 dospělé osoby a 3 děti ve věku od 6 do 15 let věku včetně.

 

Jízdenka JIKORD plus:

je jednodenní jízdenka v tištěné podobě s přesahem do 03:00 hod. následujícího dne. V pracovní dny platí pro 1 osobu starší 15 let věku a 1 dítě do 15 let věku. V sobotu, neděli, ve státem uznaném svátku
a v pracovní dny v období letních prázdnin (od 01.07. do 31.08.) platí pro 2 osoby starší 15 let věku a 3 děti do 15 let věku. Před prvním nástupem do vozidla je cestující povinen vyplnit den jejího využití.

 - více informací zde -

 

Dovozné:

Pro přepravu jednoho jízdního kola se použije jednotlivá jízdenka tištěná pro osobu starší 16 let věku s dobou platnosti na 60 minut 
v ceně 16 Kč, Sejf jízdenka ve stejné hodnotě či SMS jízdenka s dobou platnosti 60 minut v ceně 25 Kč

 

JEDNOTLIVÉ JÍZDENKY ELEKTRONICKÉ

 Doba platnosti    Cena jízdného  
 Sejf jízdenka   SMS jízdenka 
 Základní Zlevněné
 60 minut  16 Kč 7 Kč 25 kč
 24 hodin  50 Kč 20 Kč 70 Kč
 168 hodin  190 Kč 190 Kč -
 Dovozné  16 Kč - 25 Kč

Sejf jízdenka

Základní podmínkou pro nákup Sejf jízdenky je aktivace aplikace Sejf
v mobilním komunikačním zařízení. Daňový doklad Sejf jízdenky si cestující vystavuje individuálně dle své potřeby, a to dle pokynů aplikace na internetovém portálu www.jizdenka.cb-mobil.cz.

 

SMS jízdenka

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby „Premium SMS“
u mobilního operátora. Daňový doklad SMS jízdenky si cestující vystavuje individuálně dle své potřeby, a to dle pokynů aplikace na internetovém portálu www.jizdenka.cb-mobil.cz.

 

KOUPIT SMS JÍZDENKUDaňový doklad k SMS jízdence si cestující vystavuje individuálně dle své potřeby, a to dle pokynů na internetovém portálu https://www.jizdenka.cb-mobil.cz
 
 

HROMADNÉ JÍZDENKY

Hromadné jízdenky cena doba platnosti
Rodinná jízdenka pro max. 2 osoby starší 16 let
a max. 3 děti do 15 let (včetně)
100 Kč

VÍKEND*)

Hromadná školní jízdenka pro max. 30 dětí do 15 let (včetně) a max. 2 dospělé osoby jako doprovod 200 Kč 300 minut
(5 hodin)

*) Rodinná jízdenka je platná v sobotu (SO) a neděli (NE) a ve státem uznaných svátcích (státní svátek). Platnost jízdenky je od 00.00 hodin SO (st. svátek) do 24.00 hodin (NE) nebo konec st. svátku. Navazuje-li státem uznaný svátek na SO a NE, prodlužuje se doba platnosti jízdenky i na tento st. svátek. Tato jízdenka je platná pro max. 2 dospělé osoby a 3 osoby do 15 let věku (včetně).

Všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní.


ČASOVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

Časovou předplatní jízdenku lze zakoupit v tištěné podobě (průkazka a kupón) a elektronické podobě (aplikace DPMCB a aplikace Sejf).

Průkazky v tištěné podobě vydávané Dopravcem jsou spojeny s úhradou těchto administrativních poplatků:

 Ceny průkazky v tištěné pdoobě 25 Kč
 Cena plastikového pouzdra 5 Kč
Cena fotografie (35 x 45 mm) 30 Kč

ČASOVÁ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKA

 Doba platnosti   Cena jízdného
  
Základní jídné / občanské Zlevněné jízdné
 
Osoba starší 16 let věku (dospělá osoba) Žák základní a střední školy starší 16 let věku a student vysoké školy do 26 let věku Důchodce do 65 let věku
 7denní  115 Kč  57 Kč  65 Kč
15denní  215 Kč  107 Kč  120 Kč 
30denní  380 Kč  190 Kč  200 Kč 
90denní  1 020 Kč  510 Kč  510 Kč 
 180denní 1 900 Kč  950 Kč  -- 
Roční  3 630 Kč  1515 Kč  -- 

ČASOVÁ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKA PRO KATEGORII OSOB PŘEPRAVOVANÝCH ZA ZVLÁŠTNÍ CENU JÍZDNÉHO

 Kategorie osob přepravovaných za zvláštní cenu jízdného Doba platnosti  Zvlášní cena jízdného
 Dítě od 6 do 15 let věku včetně  Roční 200 Kč 
Osoba nad 65 let věku  Roční  10 Kč 
Osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství a osoba pobírající rodičovský příspěvek  Roční  50 Kč 
Držitel Zlaté plakety/medaile Prof. MUDr. Janského  Roční  200 Kč 
Účastník odboje a doporu proti komunismu  Roční  200 Kč 
Valečný veterán  Roční  200 Kč 

Bez doložení nároku na přepravu za zvláštní cenu jízdného tento nárok nevzniká. Pokud cestující z této kategorie osob nemá Dopravcem vystavenou průkazku 

a platný kupón s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného, je povinen uhradit jízdné dle Tarifu a mít u sebe platný jízdní doklad.

KATEGORIE OSOB PŘEPRAVOVANÝCH ZA ZVLÁŠTNÍ CENU JÍZDNÉHO

Dítě od 6 do 15 let věku včetně - roční - 200 Kč

K vydání kupónu je žadatel povinen doložit osobní údaje dítěte – jméno, příjmení a datum narození. Doložení požadovaných údajů je možné buď rodným listem dítěte (případně jeho ověřenou fotokopií), občanským průkazem dítěte, cestovním pasem dítěte nebo i občanským průkazem (cestovním pasem) žadatele, je-li v něm dítě zapsané. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. V případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.

Osoba nad 65 let věku - roční - 10 Kč

Kupón může být vystaven nejdříve ode dne 65. narozenin. K vydání kupónu je žadatel povinen doložit doklad totožnosti. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. V případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.

Osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství či osoba pobírající rodičovský příspěvek - roční - 50 Kč

Tato osoba je povinna při žádosti o vydání kupónu předložit  rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení pobírá peněžitou pomoc v mateřství či osoba, která na základě rozhodnutí příslušného Úřadu práce pobírá rodičovský příspěvek, které není starší 2 měsíců.

Držitel Zlaté plakety/medaile Prof. MUDr. Janského - roční - 200 Kč

Žadatel je povinen při žádosti o vydání kupónu předložit doklad totožnosti a průkaz držitele Zlaté Janského plakety/medaile ČČK či potvrzení ČČK o udělení Zlaté plakety Prof. MUDr. Janského. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. V případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.

Účastník odboje a odporu proti komunismu - roční - 200 Kč

Žadatel je povinen při žádosti o vydání kupónu předložit doklad totožnosti a Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, které vydává Ministerstvo obrany na základě žádosti občana. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. V případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.

Válečný veterán - roční - 200 Kč

Žadatel je povinen při podání žádosti o vydání kupónu předložit doklad totožnosti a osvědčení či průkaz válečného veterána. Osvědčení a průkaz válečného veterána vydává Ministerstvo obrany na základě žádosti občana. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. Poplatek za vystavení kupónu se nevztahuje na účastníky národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 podle zákona č. 255/1946 Sb.  případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.

PŘENOSNÁ PŘEDPLATNÍ ČASOVÁ JÍZDENKA 

Přenosná časová předplatní jízdenka je přenosná a musí být opatřena datem platnosti a identifikačním číslem, které musí být shodné na průkazce i na kupónu, které mohou být vydány pouze v tištěné podobě. 

 Doba platnosti Cena jízdného
 Roční 4 360 Kč

PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL V MHD

 

Jízdní kolo lze přepravovat v měsících červenec a srpen po celou dobu provozu MHD bez omezení, v ostatních měsících v SO, NE a v státem uznaném svátku ve vyhrazeném prostoru pro kočárky.
Do vozidla je povinen cestující přepravující jízdní kolo nastoupit dveřmi označenými u vnější strany dveří piktogramem dětského kočárku. Přeprava jízdních kol s alternativním pohonem není povolena. Je povolena přeprava maximálně dvou jízdních kol. Samostatně cestující osoba (osoby) mladší 15 let jízdní kolo přepravovat nesmí.

 

Cestující s jízdním kolem může nastoupit a vystoupit jen s vědomím řidiče, a to jen označenými dveřmi, průjezd jízdního kola vozidlem není dovolen. Řidič vozidla je oprávněn přepravu jízdního kola odmítnout, jestliže tuto přepravu obsazenost vozidla neumožňuje. Při nástupu do vozidla
na stejné zastávce mají přednost osoby na vozíku pro invalidy a cestující přepravující dětský kočárek před jízdním kolem. V případě, že je ve vozidle přepravována osoba na vozíku pro invalidy, nebo dětský kočárek, cestující s jízdním kolem do tohoto vozidla nesmí nastoupit.

 

Cestující přepravující jízdní kolo je povinen jízdní kolo zajistit proti samovolnému pohybu, být u něj po celou dobu přepravy a zajistit, aby přepravou jízdního kola nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob. Cestující je povinen zajistit, aby přepravované jízdní kolo neznečistilo ostatní cestující nebo nepoškodilo zařízení vozidla. Cestující nesmí na jízdním kole sedět nebo stát.
Za případné škody vzniklé jiným cestujícím nebo dopravci odpovídá osoba přepravující jízdní kolo. Dětské koloběžky a odrážedla se přepravují za stejných podmínek jako zavazadla. Koloběžka pro dospělé je rovnocenná jízdnímu kolu a povinnosti cestujících při jejich přepravě jsou stejné jako při přepravě jízdních kol.

 

Před zastávkou, kde hodlá cestující přepravující jízdní kolo vystoupit, je povinen stisknout tlačítko „Znamení k řidiči“.

Jízdní kolo podléhá placení dovozného podle tarifu jízdného.


BEZPLATNÁ PŘEPRAVA A PŘEPRAVA ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK

 
Bezplatně a za zvláštních podmínek se přepravují:
 
1.1.   dítě do 6 let věku, jímž se rozumí osoba ode dne narození do dne, který předchází
dni 6. narozenin,

1.2.   držitel průkazu „ZTP“, „ZTP-P“ včetně průvodce a psa, který je držitelem označen jako pes nebo průvodce doprovázející držitele průkazu, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku dle zvláštního právního předpisu. Pozdější označení doprovodu je neplatné. Bezplatnou přepravu dle tohoto ustanovení může využívat pouze držitel průkazu vystaveného příslušným orgánem České republiky dle zvláštního právního předpisu,

1.3.   občan uvedený v § 29 zákona č.  87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích,
ve znění pozdějších předpisů, a držitel průkazu vydaného Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR a Ústřední radou Svazu PTP - VTNP,

1.4.  držitel zvláštního jízdního dokladu vydaného Dopravcem a v případech vyhlášených Dopravcem,

1.5.  strážník Městské policie České Budějovice ve služebním stejnokroji,

1.6.  pracovník vykonávající státní dozor ve vozidlech MHD,

1.7.  jedno jízdní kolo, pokud jej přepravuje držitel platné časové předplatní jízdenky,

1.8.  dětský kočárek a pojízdná taška na kolečkách, zvířata a věci uvedené v SPP,

1.9.  držitel parkovacího lístku z vjezdového terminálu Parkoviště P+R Jírovcova ul. po dobu max. 24 hod. od data a času uvedeného na parkovacím lístku přepravovaný na spojích linky 23 na trase náměstí Přemysla Otakara II. – Parkoviště Jírovcova a zpět. Držitelem parkovacího lístku může být v daný okamžik pouze jedna osoba.

Osoby uvedené v bodech 1. 2 . a 1. 3 . se bezplatně přepravují po předložení platného průkazu vydaného k tomuto oprávněným subjektem. Osoby uvedené v bodě 1.4. se bezplatně přepravují po předložení platného průkazu vydaného Dopravcem nebo s jiným označením v případech vyhlášených Dopravcem. Osoby uvedené v bodech 1.5. a 1.6. se prokazují služebním průkazem nebo odznakem. Osoby uvedené v bodě 1.9 . se bezplatně přepravují po předložení parkovacího lístku z Parkoviště P+R Jírovcova ul. po dobu max. 24 hod. od data a času uvedeného na parkovacím lístku.

K prokázání věku dětí do 15 let věku včetně je možno využít doklad vydaný orgánem veřejné moci opatřený fotografií, časovou předplatní jízdenku vydanou Dopravcem, „totoženku“ GW BUS a. s. nebo ČD. V případě, že nemůže cestující do 15 let věku včetně doložit svůj nárok na bezplatnou přepravu nebo na zlevněné jízdné, bude postupováno při zjišťování totožnosti v souladu s platnými právními předpisy.

 
 

 

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

MHD 

Úplné znění Tarifu (účinnost od 1. 6. 2021)

Úplné znění Tarifu (účinnost od 1. 1. 2022)

Úplné znění Smluvních přepravních podmínek (účinnost od 1. 6. 2021)

 

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje

 Úplné znění Smluvních přepravních podmínek IDS JK (platnost od 1. 2. 2019)

 Úplné znění Tarifu IDS JK (platnost od 1. 4. 2020)

 

V zájmu zvýšení bezpečnosti cestujících i pověřených osob je při řešení porušení SPP a Tarifu pořizován zvukový záznam komunikace pověřené osoby. V případě spotřebitelského sporu mezi cestujícím a Dopravcem, který se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou mezi cestujícím a Dopravcem, se může cestující jako spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/, která je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů.

 

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOČESKÉHO KRAJE

Cestující, kteří chtějí využít časovou předplatní jízdenku MHD Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. na linkách jiných dopravců v zóně 100, musí mít k časové předplatní průkazce vytištěný kupon v papírové podobě. Kupon v podobě elektronického čipu nebo zakoupený pomocí aplikace Sejf není jinými dopravci akceptován.

Bližší informace k IDS Jihočeského kraje jsou uvedeny na www.idsjk.cz

 Seznam linek s možností využití celokrajské jízdenky JIKORD plus


SMS / EMAIL INFORMACE O MĚSTSKÉ DOPRAVĚ

Phones