Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Parkování v Českých Budějovicích     Parkování v Českých Budějovicích

 

Dopravní podnik města České Budějovice provádí dle smlouvy se Statutárním městem České Budějovice správu městských placených parkovišť. Naši pracovníci provádějí následující činnosti:

 • správa parkovacích automatů
 • dohled nad respektovaností placených parkovišť a správností parkování
 • nasazení a odejmutí technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (tzv. „botičky“) na vozidlo na základě rozhodnutí strážníka Městské policie České Budějovice

Místa s placeným stáním motorových vozidel jsou rozdělena do 3 tarifních zón:

 • Zóna N - první hodina 40,- Kč, každá další započatá hodina 90,- Kč
 • Zóna A - první hodina 30,- Kč, každá další započatá hodina 60,- Kč
 • Zóna B - každá započatá hodina 10,- Kč
 • Zóna Z - 30 minut 10,- Kč (pevná placená doba 30 minut)

Provozní doba parkovacích automatů:
 • Pondělí - Pátek: 8:00 - 18:00
 • Sobota: 8:00 - 13:00
Výše uvedená provozní doba neplatí pro parkovací automaty umístěné v ulicích Tylova a Matice Školské, kde je provozní doba automatů pondělí až pátek 8:00 – 18:00 hodin (dle hlavní provozní doby objektu Polikliniky Jih).
 
V neděli a o svátcích se parkovné neplatí.

Parkovací místa a parkovací automaty

UMÍSTĚNÍ TARIFNÍ ZÓNA POČET STÁNÍ
 náměstí Přemysla Otakara II. východ 28
 náměstí Přemysla Otakara II. sever 29 
 náměstí Přemysla Otakara II. jih 23 
 Kněžská, střed 15 
 Hroznová, Černá věž 14 
 Kněžská katedrála 13 
 U Černé věže 17 
 J. Haška, u obchodní akademie 10 
 Matice školské, u "Polikliniky Jih" 11+16 
 Tylova 14 
 Lannova I, západ 29 
 Lannova II , východ B 18 
 Chlečického B 20 
 Zátkovo nábřeží, levý břeh B 33 
 Jirsíkova u divadla B 23+35 
 Dukelská, muzeum B 15 
 Senovážné náměstí B 99 
 Senovážné náměstí, pošta 20 
 Goethova 81 
 Dukelská, u školy 36 
 F. A. Gerstnera 44+20 
 Lidická – u soudu 16 
 Senovážné nám. – Dům služeb
 Nádražní, před železniční poliklinikou  Z 14 

V případě poruchy automatu volejte NON-STOP dispečink, tel. 387 719 222.


Parkoviště Mariánské náměstí

Provozní doba:

Po – Pá – 8:00 – 20:00

Mimo tuto dobu a o státních svátcích je parkování zdarma.
Ceník:

30 minut – 10 Kč

1 hodina – 20 Kč

Každá další započatá hodina – 20 Kč

 

 

Záchytné parkoviště Jírovcova

Provozní doba:

Po – Ne 6:00 – 20:00

Ceník:

do 60 minut – 5 Kč

do 4 hodin – 10 Kč

4 – 14 hodin – 20 Kč


Parkovné lze uhradit i pomocí mobilní aplikace sejf

 • náměstí Přemysla Otakara II.
 • Mariánské náměstí

Vyhrazená parkovací místa pro rezidenty a abonenty - 302 parkovacích míst

UMÍSTĚNÍ POČET STÁNÍ
Široká 28
Dr. Stejskala 13
Česká 38
Piaristická 11
Kanovnická 7
Kněžská 8
Kněžská x Široká 9
Plachého  20
U Černé věže 2
Hroznova 41
Mlýnská 4
Radniční 11
Goethova 50
oblast Lannovy třídy 55 (výhradně pro rezidenty)

Podmínky pro vydání rezidentní karty

Žadatel musí prokázat:
 • trvalý pobyt v historickém jádru města, nebo v ulicích Nádražní, Chelčického, Dvořákova, Štítného a Lannova tř. v úseku Štítného až Nádražní (platným občanským průkazem)
 • užívání vozidla pro vlastní soukromé potřeby – splňuje-li alespoň jednu z následujících podmínek:
  • je držitelem vozidla (prokazuje se technickým průkazem)
  • je uživatelem služebního vozidla k soukromým účelům (smlouva o poskytnutí služebního vozidla k soukromým účelům mezi žadatelem o kartu a jeho zaměstnavatelem, případně notářsky ověřenou smlouvu o výpůjčce automobilu)
  • je podnikatelem užívající vozidlo firmy k soukromým účelům (čestné prohlášení, které bude definovat i vztah žadatele o kartu k firmě vlastnící vozidlo – je vlastníkem, spoluvlastníkem či jednatelem)
  • doklad o zaplacení ceny za kartu (v případě ceny karty Kč 2.000,-/rok – lze uhradit částku čtvrtletně, pololetně, celoročně v závislosti na platnost karty s tím, že před vydáním karty bude cena karty uhrazena)

Vyhrazená parkoviště P-réservé Policie ČR

 • Lannova třída  (12 parkovacích míst)
 • Pražská třída  (18 parkovacích míst)
 • Tř. 28. října (4 parkovací místa)
 • Dobrovodská (3 parkovací místa)
 • Lidická (4 parkovací místa)
 • Nová (3 parkovací místa)
 • Parkoviště Mariánské nám. (5 parkovacích míst)