Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

60 minut

POŠLETE SMS VE TVARU BUD NA ČÍSLO 90206

‧ do 2 minut obdržíte SMS jízdenku


 • vzor SMS jízdenky
 • DPMCB, a.s.SMS jízdenka
 • plnocenná Přestupní 25 Kč
 • Platnost:
 • Od: datum(ddmmrr) čas hod:min
 • Do: datum (ddmmrr) čas hod:min
 • HASH kód/kontrolní kód

24 hodin

POŠLETE SMS VE TVARU BUD24 NA ČÍSLO 90206

‧ do 2 minut obdržíte SMS jízdenku


 • vzor SMS jízdenky
 • DPMCB, a.s.SMS jízdenka
 • plnocenná Přestupní 70 Kč
 • Platnost:
 • Od: datum(ddmmrr) čas hod:min
 • Do: datum (ddmmrr) čas hod:min
 • HASH kód/kontrolní kód

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby „Premium SMS“ u mobilního operátora. Daňový doklad SMS jízdenky si cestující vystavuje individuálně dle své potřeby, a to dle pokynů aplikace na internetovém portálu www.jizdenka.cb-mobil.cz.

V případě, že cestující hodlá zakoupit více SMS jízdenek z jednoho mobilního komunikačního zařízení (pro více osob nebo jako dovozné), musí odeslat příslušný počet objednávek a následně obdržet stejný počet SMS jízdenek.

Cena za SMS jízdenku je 25 Kč, nebo 70 Kč (+ cena SMS dle tarifu u Vašeho operátora).

 

 


CO DĚLAT, KDYŽ OMYLEM SMAŽETE PLATNOU SMS JÍZDENKU

V případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti lze získat její duplikát za poplatek 3 Kč za jednu SMS jízdenku.

 

Cestující odešle na telefonní číslo 9000603 text:

 • v případě duplikátu 60 min. jízdenky: BUD
 • v případě duplikátu 24 hod. jízdenky: BUD24

Do 2 minut cestující obdrží duplikát SMS jízdenky.

 

SMS jízdenka je neplatná když...

 • nenastala nebo uplynula doba její platnosti
 • nebyla zaslána smluvním provozovatelem služby
 • byla jakkoliv upravována, přepisována, nebo přeposlána
 • nelze-li z příčin na straně cestujícího na místě kontroly ověřit její platnost, zejména pokud nelze jednoznačně z displeje mobilního komunikačního zařízení přečíst potřebné údaje
 • objednal-li cestující SMS jízdenku placenou mobilem až v době výkonu přepravní kontroly
 • nedodržel-li cestující podmínky stanovené pro použití Jízdenky placené mobilem dané Tarifem nebo Smluvními přepravními podmínkami, není-li Jízdenka placená mobilem při přepravní kontrole na základě přiděleného kódu nalezena


Nástup do vozidla s elektronickou jízdenkou

 • Cestující nesmí nastoupit do vozidla MHD bez platné přijaté SMS jízdenky.
  Po celou dobu přepravy a rovněž i v okamžiku vystoupení z vozidla musí mít cestující mobilní komunikační zařízení s přijatou SMS jízdenkou u sebe.

 

Přepravní kontrola

K ověření platnosti SMS jízdenky je cestující povinen předložit pověřené osobě mobilní komunikační zařízení, ze kterého byla SMS jízdenka zakoupena, pro ověření veškerých přijatých dat této jízdenky a na výzvu sdělit telefonní číslo mobilního komunikačního zařízení a tím umožnit ověření platnosti této jízdenky. Cestující je povinen poskytnout při přepravní kontrole veškerou možnou součinnost k ověření platnosti SMS jízdenky. Mobilní komunikační zařízení musí předložit tak, aby bylo možno z displeje přístroje jednoznačně přečíst potřebné údaje.

Nesplní-li cestující podmínky pro nákup SMS jízdenky a její kontrolu, není-li SMS jízdenka na základě přiděleného kódu nalezena, nebo byla-li taková jízdenka označena za neplatnou v souladu se Smluvními přepravními podmínkami, je cestující považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

V případě, že cestující na mobilní komunikační zařízení, ze kterého byl požadavek na nákup SMS jízdenky odeslán, tuto SMS neobdrží, je povinen si zakoupit pro uzavření přepravní smlouvy jiný jízdní doklad, jinak bude při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

 

Reklamace

V případě neobdržení SMS jízdenky, nebo jejího opožděného doručení lze uplatnit reklamaci, a to buď na předepsaném tiskopisu nebo on-line. Formulář je umístěn na internetových stránkách www.cb-mobil.cz.

O výsledku reklamace budou cestující v zákonné lhůtě vyrozuměni. Podle zákona 127/2005 o elektronických komunikacích lze reklamaci na poskytovanou službu uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne.