Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek a mobilní aplikace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na:

  • internetové stránky www.dpmcb.cz,
  • internetové stránky eshop.dpmcb.cz,
  • mobilní aplikaci DPMCB [verze: Android 2.5.5, datum vydání 19. 1. 2024; iOS 2.5.0, datum vydání 19. 1. 2024].


Stav souladu
Tyto internetové stránky a mobilní aplikace jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 10. 5. 2021.
Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s.
Prohlášení bylo revidováno dne 19. 1. 2024.


Zpětná vazba a kontaktní údaje
Stále pracujeme na tom, aby byly internetové stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám, prosím, vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek, prosím, kontaktujte:
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 01 České Budějovice
tel. 387 719 121
e-mail: marketing@dpmcb.cz 


Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz