Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. zajišťuje od 1. 1. 2015 správu, provoz, obnovu, údržbu a opravy veřejného osvětlení na území města České Budějovice.

Poruchy na veřejném osvětlení je možné hlásit na dispečink s nepřetržitým provozem:

V rámci co nejpřesnější identifikace poruchy prosíme občany, aby při hlášení poruch na veřejném osvětlení uváděli vždy místo poruchy (ulici s bližším určením úseku, č. p. nejbližšího domu apod.) a číslo stožáru veřejného osvětlení, které je na každém stožáru uvedeno. Děkujeme.


Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.