Nové dispečersko-operátorské pracoviště monitoruje a řídí dopravu v Českých Budějovicích.

 

Dopravní informační a řídicí centrum zahájilo 20. března 2023 svůj provoz jako součást širšího dispečersko-operátorského pracoviště v areálu DPMCB v Horní ulici. Dispečeři a operátoři DIŘC na řízení provozu kooperují s dispečery MHD a elektrodispečery městského dopravce. Efektivnější informovanost a řešení dopravních situací proto zajišťuje nejen lidem v individuální dopravě, ale i té hromadné.

  

Dopravní dispečeři mají přístup k datům z tzv. strategických detektorů (senzorů zaznamenávajících intenzitu provozu) nebo například meteostanic. Aktuální situaci monitorují pomocí desítek dopravních kamer a k dispozici mají moderní řídicí software, díky kterému mohou reagovat na různé incidenty pomocí připravených dopravních scénářů pro zmírnění dopadů na plynulost dopravy. DIŘC je propojeno i s naváděcím systémem, který řidičům poskytuje údaje o momentální obsazenosti jednotlivých parkovišť.

 

Operátoři dopravních informací zajišťují informování veřejnosti. Upozornění a doporučení pro řidiče a cestující publikují na webovém portálu, na oblíbených sociálních sítích Facebook a Twitter a také na zastávkových elektronických informačních panelech ve městě. Obsluhují také call centrum pro příjem a podávání informací o dopravní situaci. Dopravní informační linka 720 820 820 je v provozu non-stop.

 

Tento projekt statutárního města České Budějovice je financován z Operačního programu Doprava (OPD). Hlavním cílem tohoto programu je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ zeměmi EU. Vybudování centra zahrnuje dopravní řídicí ústřednu, modernizovaný dispečink MHD, dohledové centrum MP a množství dalších technologií zajišťujících přenos, zpracování, vyhodnocování, ukládání a distribuci aktuálních dopravních dat a řídících pokynů pro navazující telematické aplikace apod.