Nové dispečersko-operátorské pracoviště již brzy začne monitorovat a řídit dopravu v Českých Budějovicích. Od března 2023 se tak můžete těšit na aktuální informace o provozu ve městě.

 

Dopravní informační a řídicí centrum je aktuálně stavebně a technicky dokončováno v areálu dopravního podniku v Horní ulici jako součást širšího dispečersko-operátorského pracoviště. Pracovníci DIŘC tak samozřejmě budou na řízení provozu kooperovat s dispečery MHD a elektrodispečery městského dopravce. Efektivnější řešení dopravních situací proto nabídne nejen lidem v individuální přepravě, ale i té hromadné. Ostrý provoz by měl být zahájen v březnu 2023.

  

Dopravní dispečeři budou mít přístup k datům z tzv. strategických detektorů (senzorů zaznamenávajících intenzitu provozu) nebo třeba meteostanic. Aktuální situaci budou monitorovat pomocí desítek nových dopravních kamer a k dispozici budou mít moderní řídicí software, díky kterému budou moci reagovat na různé incidenty pomocí připravených scénářů pro zmírnění dopadů na plynulost dopravy. DIŘC bude propojeno i s naváděcím systémem, který bude řidičům poskytovat údaje o momentální obsazenosti jednotlivých parkovišť.

 

Operátoři dopravních informací budou zajišťovat informování veřejnosti. Upozornění a doporučení pro řidiče a cestující budou v reálném čase publikovat, a to kromě webu a široce používaných sociálních sítí také na elektronických informačních panelech ve městě, jako jsou zastávkové označníky nebo na chystaná zařízení pro provozní informace. Obsluhovat budou také call centrum pro příjem hlášení a podávání informací o dopravní situaci.

 

Tento projekt statutárního města České Budějovice je financován z Operačního programu Doprava (OPD). Hlavním cílem tohoto programu je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ zeměmi EU. Vybudování centra zahrnuje dopravní řídicí ústřednu, modernizovaný dispečink MHD, dohledové centrum MP a množství dalších technologií zajišťujících přenos, zpracování, vyhodnocování, ukládání a distribuci aktuálních dopravních dat a řídících pokynů pro navazující telematické aplikace apod.

 

 

Podívejte se, jak bude Dopravní informační a řídicí centrum vypadat: