2019

Rok 2019 se nesl v duchu oslav 110 výročí městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. Dopravní podnik uspořádal 21. června v autobusovém depu unikátní koncert Punk in depo, na kterém vystoupily legendární kapely Vypsaná fixa a Visací zámek a jako předkapela P. B. J. P. Rok oslav završilo vydání zcela výjimečné knihy Linka 110: 110 let MHD v Českých Budějovicích. Kniha namísto prezentace historických dat obsahuje dvacet povídek českých současných autorů beletrie a autorské ilustrace. Nechybí také časová osa milníků městské veřejné dopravy a krásné obrazové materiály. Dopravní podnik připravil 110 kusů limitované sběratelské edice knihy v tzv. RTO boxu složeného z autentických součástek československého autobusu Škoda 706 RTO MEX.

2018

Zatím posledním historickým mezníkem bylo zahájení provozu elektrobusů v listopadu 2018, kterých dopravní podnik pořídil celkem 11 a které obsluhují nově vzniklé linky 21, 22 a 23 obsluhující centrum města s parkovištěm Jírovcova, nemocnicí a Havlíčkovou kolonií. Spolu s rozvojem trolejbusové dopravy i nákupem autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn je tak patrný důraz na bezemisní a nízkoemisní vozidla, jejichž provoz je významným příspěvkem ke zlepšování životního prostředí. Rok 2018 znamenal největší obnovu vozového parku v historii českobudějovické MHD - celkem bylo nakoupoeno 46 vozů za téměř půl miliardy korun, přičemž 85 % bylo hrazeno z fondů EU.

2016

Dopravní podnik změnil logo společnosti, které představil na tiskové konferenci. Také začal provozovat svoji vlastní autoškolu a školící středisko, které výrazně přispělo k náboru nových řidičů a řidiček.

2014

Celý rok symbolizovalo výročí 105 let městské hromadmné dopravy v Českých Budějovicích a jeho oslavy. Dopravní podnik také začal zajišťovat provoz a údržbu veřejného osvětlení na území města.

2012

Dopravní podnik města České Budějovice se stal od května 2012 novým správcem městského parkovacího systému.

Provádí tak správu parkovacích automatů, dohled nad parkováním a zajistí případné nasazení a odejmutí technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (tzv. „botičky“) na vozidlo na základě rozhodnutí strážníka Městské policie České Budějovice po posouzení konkrétní situace.

2011

Nový systém MHD přinesl v roce 2011 restrukturalizaci linkového vedení v podobě zavedení páteřních linek s krátkými intervaly a taktovými jízdními řády a změny tras některých dalších linek. 

2009

Tento rok byl rokem velkého výročí, a to oslavy 100 let od založení MHD. U této příležitosti došlo k výrazné změně internetové prezentace společnosti přinášející spoustu užitečných odkazů a informací, jejichž samozřejmou součástí je vyhledávač spojení a informace o jízdních řádech. Velkou inovací prošla i mapa linek MHD.

K tomuto významnému výročí byla v červnu 2009 vydána i kniha s názvem „100 let městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích 1909 – 2009“, které je věnovaná pozornost v samostatné sekci Kniha a film.

Vrcholem oslav výročí 100 let byl velkolepý Den otevřených dveří 13. 6. 2009, který byl završen „spanilou jízdou“ historických vozidel.

Další velkou novinkou bylo zavedení nákupu jízdenek pomocí mobilního přístroje. Tento projekt byl realizován ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice, který byl iniciátorem a celý projekt zastřešuje.

I vozový park si zasloužil svou obnovu a byly pořízeny nové nízkopodlažní vozy – 2ks kloubové autobusy typu Irisbus Citelis a 2 kloubové trolejbusy Škoda 25Tr Irisbus.

2008

Jako každoročně byly významné finanční zdroje společnosti použity na obnovu vozového parku. Nově byly pořízeny 2 krátké autobusy typu Citelis Irisbus a 2 autobusy značky Iveco Crossway LE. Dále byly pořízeny 2 kloubové trolejbusy Škoda 25Tr Irisbus. Všechny vozy jsou nízkopodlažní.

V ekonomické oblasti došlo k zásadnímu rozhodnutí o prodeji pohledávek za cestujícími bez platného jízdního dokladu, což mělo výrazně kladný vliv na hospodářský výsledek roku 2008.

2007

Vozový park Dopravního podniku byl i v tomto roce rozšířen o 5 nízkopodlažních kloubových trolejbusů Škoda 25Tr Irisbus a 6 nízkopodlažních kloubových autobusů Irisbus Citelis. V úzké spolupráci s Magistrátem města České Budějovice byla realizována stavba nové trolejbusové trati ze sídliště Vltava do Českého Vrbného. Dále byla dokončena stavba moderní myčky a lakovny v areálu vozovny autobusů. Síť nočních linek se rozrostla o další trasu na Pražské předměstí a do Nemanic, později také do Hodějovic. Dále byla otevřena nová informační kancelář v dopravně-obchodním centru Mercury.

Myčka vozidel Myčka vozidel

2006

V roce 2006 došlo k další výrazné obnově vozového parku. Bylo pořízeno 6 kloubových nízkopodlažních autobusů Irisbus Citelis a 5 kloubových nízkopodlažních trolejbusů Škoda 25Tr Irisbus. Další velkou investiční akcí byla zásadní modernizace centrálního dispečerského pracoviště.

Centrální dispečink Centrální dispečink

2005

Stěžejní událostí roku 2005 byla realizace projektu „Cestujeme bez bariér“, v rámci kterého Dopravní podnik zakoupil 2 nízkopodlažní kloubové trolejbusy Škoda 25Tr Irisbus a 4 nízkopodlažní kloubové autobusy Irisbus Citelis, všechny s plošinou pro vozíčkáře. Další významnou událostí bylo spuštění nové radiové sítě pro sledování a řízení systému MHD. Provozně důležitou záležitostí byla realizace propojení trolejbusové sítě na křižovatce Žižkova – Novohradská.

Trolejbus Škoda 25Tr Irisbus Trolejbus Škoda 25Tr Irisbus
Autobus Irisbus Citelis Autobus Irisbus Citelis
Křižovatka Žižkova - Novohradská Křižovatka Žižkova - Novohradská

2003

V roce 2003 byla zprovozněna samoobslužná čerpací stanice nafty, postavená podle nejpřísnějších ekologických předpisů v areálu vozovny autobusů na Novohradské ulici. Dále byla zprovozněna trolejbusová trať Pekárenská – Nádražní a rozšířeno trakční kabelové propojení do Suchého Vrbného.

Čerpací stanice nafty Čerpací stanice nafty
Pekárenská ulice Pekárenská ulice
Pekárenská ulice Pekárenská ulice

2001

V roce 2001 byl zahájen IDS (integrovaný dopravní systém) vlak+MHD+meziměstské autobusy. DPmČB se na IDS podílí linkou č. 104, která vede z Českých Budějovic přes Hosín do Hluboké nad Vltavou-železniční stanice. Linka projíždí celým městem Hluboká nad Vltavou, kde plní i úkol městské dopravy v časech vyšší dopravní poptávky.

Železniční stanice Hluboká nad Vltavou Železniční stanice Hluboká nad Vltavou

2000

Významnou novinkou bylo od 1. ledna 2000 zahájení provozu nového odbavovacího a informačního systému. Vozidla MHD byla vybavena novými palubními počítači a označovači jízdenek. I tady se myslelo na postižené občany. Zprovozněn byl první kompletní informační systém pro nevidomé občany v České republice.

Pokud jde o jednotlivé typy vozidel, měl Dopravní podnik ve svém vozovém parku 66 autobusů Karosa, 19 nízkopodlažních autobusů Karosa-Renault, 41 trolejbusů Škoda 15Tr a 5 nízkopodlažních trolejbusů Škoda 21Tr.

1999

Od 1. dubna 1999 bylo změněno logo společnosti a na Lannově třídě zřízena informační kancelář pro zlepšení služeb cestujícím.

Původní logo Dopravního podniku Původní logo Dopravního podniku

1998

Nová spojovací trolejbusová trať na Strakonické ulici byla dána do provozu 13. dubna 1998. Je důležitou spojnicí mezi Pražskou třídou a Čtyřmi Dvory. Od téhož roku se průběžně nakupují nízkopodlažní vozy, které velice usnadňují cestování nejen našich postižených spoluobčanům, ale také maminkám s kočárky.

Strakonická Strakonická
Nízkopodlažní Renault Karosa Citybus Nízkopodlažní Renault Karosa Citybus

1996

Počátek roku 1996 přinesl obnovu trolejbusové tratě do Suchého Vrbného a postavení nové větve k Papírnám. Tím ale výstavba druhé etapy ještě neskončila, trolejbusů se dočkalo ještě sídliště Šumava.

Suché Vrbné Suché Vrbné
Sídliště Šumava Sídliště Šumava

1992

V červnu 1992 byl zahájen provoz trolejbusové dopravy na trati kolem Ústředního hřbitova, přes Nemanice až do Borku. V září téhož roku byla dokončena druhá větev páteřní linky číslo 2 do Rožnova a tím první etapa výstavby trolejbusové sítě.

Borek - točna Borek - točna
Rožnov - točna Rožnov - točna

1991

V Českých Budějovicích se opět objevují trolejbusy. Podnětem k obnově trolejbusové sítě byla představa, že spojí České Budějovice s Jadernou elektrárnou Temelín. Z přehnaně velkorysého záměru sice sešlo, ale trolejbusy dostaly přednost v MHD. Obyvatelé Českých Budějovic se opět po dvaceti letech s nimi svezli 2. května 1991 na dvou linkách 14 a 17.

Na Sadech Na Sadech

V následujících letech byla ve městě opět obnovena převážná většina původních tratí a trolejbusy dosáhly i do dalších částí města, především na nová sídliště. Jako první byl spojen hlavní dopravní uzel Nádraží se sídlišti Máj a Vltava v městské části Čtyři Dvory. Základem vozového parku se staly kloubové trolejbusy ŠKODA 15Tr. Jediný vůz může přepravit až 150 cestujících, tedy dvakrát víc než trolejbusy Vetra z roku 1948.

Čtyři Dvory – u kasáren Čtyři Dvory – u kasáren

1990

Na úplném začátku posledního desetiletí minulého století začala v jihočeské metropoli výstavba trolejbusové sítě, v historii již třetí. V ulicích města se pohybují montážní vozy a nad budoucími linkami se začíná rozprostírat měděná pavučina nového trolejového vedení.

Na Sadech Na Sadech

1988

Autobusová doprava se dále rozvíjela a po roce 1972 bylo v Českých Budějovicích už 11 linek o celkové délce 87 kilometrů. Na sklonku roku 1988 dosáhla síť MHD dvou set kilometrů.

1971

Trolejbusová doprava byla v 50. a 60. letech páteří budějovické městské hromadné dopravy. Na sklonku 60. let se však neuváženě přikročilo k postupnému útlumu provozu elektrické trakce a náhradou se staly autobusy. Trolejbusy se 24. září 1971 s Českými Budějovicemi rozloučily slavnostní zvláštní jízdou.

1960

V průběhu let dopravní potřeba obyvatel narostla a v roce 1960 byla již autobusová doprava provozována na pěti linkách o délce téměř 30 km. Provoz zajišťovaly autobusy Škoda 706 RO a novější Škoda 706 RTo.

Autobus Škoda 706 RTo Autobus Škoda 706 RTo

1951

Dopravní podnik zavedl 8. září 1951 první autobusovou linku do Mladého, kam se nepodařilo postavit původně zamýšlenou trolejbusovou trať. V prvních letech zajišťovaly dopravu jen na několika nepříliš frekventovaných linkách malé autobusy PRAGA.

1950

Od 1. ledna 1950 bylo provozování městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích vyčleněno z Jihočeských elektráren a předáno nově ustavenému samostatnému Dopravnímu podniku. To už byla téměř dokončena stavba trolejového vedení. Tramvajový provoz byl ukončen 1. března 1950 a trolejbusy jezdily na všech čtyřech naplánovaných linkách.

Manipulační spojka na Novohradské Manipulační spojka na Novohradské

1948

S pracemi se začalo v roce 1946 a první trolejbus vyjel na novou trať 28. října 1948. Tramvaje projely ulicemi naposledy v roce 1950. Jihočeské elektrárny v Českých Budějovicích vybudovaly a postupně uvedly do provozu trolejbusovou síť. Už nešlo o pomalý a malokapacitní dopravní prostředek. První trať v Českých Budějovicích byla postavena do Čtyř Dvorů. K dispozici byly první tři vozy typu Vetra francouzské výroby, vybavené elektrickou výzbrojí ČKD.

Trolejbus Vetra Trolejbus Vetra

1945

Na konci II. světové války bylo leteckými nálety poškozeno nádraží i přilehlé železniční zařízení, včetně přimykající se tramvajové sítě, která byla sice opravena, ale tehdy už bylo jasné, že nebude stačit narůstajícím potřebám obyvatel města České Budějovice. Modernizace, lépe řečeno novostavba, by byla finančně velmi náročná, a proto tehdejší správní orgány rozhodly o stavbě jednoduššího a pružnějšího trolejbusového provozu.

1936

Kolejová síť doznala ve městě jediných úprav v roce 1936. Od tohoto roku jezdila jedna linka mezi oběma předměstími (Pražským a Lineckým), a druhá zajišťovala spojení z Náměstí k nádraží, dnešní Žižkovo třídou, ze které rovněž odbočovala manipulační trať do vozovny (na snímku vlevo).

Žižkova třída Žižkova třída

1925

Tramvajové garáže (na snímku vpravo) sídlily v sousedství Jihočeské elektrárny, které v roce 1925 zakoupily budějovickou pouliční dráhu. Elektrárny provozovaly tramvaje až do ukončení jejich provozu v roce 1950.

Tramvajové garáže Tramvajové garáže

1910

Druhá tramvajová trať vedla na tehdejší Linecké předměstí a byla označena písmenem L. Provoz začal ale později, až po vyřešení malé únosnosti mostu přes řeku Malši. Cestující, kteří přijeli od Nádraží a z Náměstí, vystoupili a přešli po mostě pěšky. Tramvaj přejížděla prázdná jen dvakrát denně. Na druhé straně stál připravený další vůz. Tento systém byl provozován od 16. dubna 1910 až do 15. června 1916, jelikož byl v předchozím roce postaven zcela nový ocelový most, stojící dodnes, nesoucí název Zlatý most.

Most přes Malši u divadla Most přes Malši u divadla

1909

Zajistit spojení centra s nádražím - to už v mnoha městech zajišťovala městská hromadná doprava, ve své době většinou pouliční dráha – tramvaj. Stejně tomu tak bylo ba jihu Čech. Po první trati se začalo v Českých Budějovicích jezdit 15. června 1909. Začátek byl před tehdy zcela novou výpravní budovou budějovického nádraží, postavenou v secesním slohu. Koleje směřovaly na Náměstí a tramvaje projížděly po východní a severní straně. Za mostem přes Mlýnskou stoku trať procházela rozrůstajícím se Pražským předměstím k Dělostřeleckým kasárnám. Proto byla první linka a označena písmenem P.

Náměstí Náměstí

Město potřebovalo také spojení ke hřbitovu. Překonat dva železniční přejezdy však tramvaji neumožňovaly drážní předpisy, a tak cestující v Českých Budějovicích mohli pokračovat od 27. října 1909 trolejbusem. Jejich provoz však netrval dlouho. Po pěti letech, po vypuknutí první světové války, byly trolejbusy zabaveny pro vojenské účely a přestavěny na pohon spalovacím motorem.

Dělostřelecká kasárna Dělostřelecká kasárna

INFORMACE O MHD DO VAŠEHO E-MAILU

Phones