Generel městské dopravy v Českých Budějovicích 2010 - 2020


 

Generel městské dopravy v Českých Budějovicích vznikl jako komplexní materiál, který dosud v jihočeské metropoli chyběl. Cílem je vyhodnotit veřejnou dopravu z uživatelského pohledu a promítnout jej do provozního zázemí i reálných ekonomických možností provozovatele. Generel je orientován na střednědobý výhled pro rozvoj městské hromadné dopravy, počínaje krátkodobými opatřeními pro optimalizaci provozu a konče podněty pro přípravu nového územního plánu města.

Generel čerpá z množství vstupních dat, která vytvářejí dostatečnou základnu pro formulaci strategie nadcházejícího desetiletého období. Řada z nich souvisí s Integrovaným plánem organizace dopravy, zpracovaného pro Statutární město České Budějovice. Významným vstupem v analytické části jsou průzkumy obsazenosti a zpoždění spojů nebo přepravních vztahů v síti MHD.

Zaměření navrhovaných opatření se snaží respektovat uživatele a jeho priority. Dopravní podnik jim může vyjít vstříc vlastními prostředky, jako jsou dobře trasované linky MHD, propracované jízdní řády, ekologická a moderní vozidla, dostupné informace. Jiná opatření však nelze přinést bez podpory Statutárního města, ať už jde o nově umístěné zastávky, preferenci MHD v řízení dopravy nebo investice do komunikací.

Cílem Generelu je, aby veřejná doprava v Českých Budějovicích byla vnímána jako plnohodnotná alternativa cestování po městě. K tomu potřebuje dobře prodat své přednosti (dostupné hlavní cíle města, jednoduché použití, cena), protože má jako jiné druhy dopravy také své nevýhody (není individuální, nejezdí od domu k domu, je vázána časově).

Projekt je rozdělen do tří částí:

  • Analýza – souhrn dostupných podkladů z předchozích projektů a rozbor stávajících podmínek na základě nově pořízených průzkumů
  • Návrh – hlavní část Generelu, podrobně rozpracované návrhy a zdůvodnění zvoleného řešení
  • Strategie – představuje nejdůležitější výstupy projektu

Generel čerpá z množství vstupních dat, která vytvářejí dostatečnou základnu pro formulaci strategie nadcházejícího desetiletého období. Řada z nich souvisí s Integrovaným plánem organizace dopravy, na který Generel navazuje. Významným vstupem v analytické části jsou průzkumy obsazenosti a zpoždění spojů a průzkum přepravních vztahů v síti MHD.

Opatření pro rok 2011 vycházející z návrhové části generelu byla realizována v červnu 2011 v podobě Nového systému MHD.