Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

29.11.2018

Od 1. prosince 2018 začne platit nový tarif jízdného pro vybrané skupiny obyvatel, který jim zásadně snižuje finanční zátěž při cestování městskou dopravou v Českých Budějovicích.

České Budějovice, 29. 11. 2018 - Novinka, která vstoupí v platnost na začátku prosince letošního roku, nastavuje nové podmínky při cestování českobudějovickou MHD pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a také válečné veterány.

Účastník odboje a odporu proti komunismu je osoba, která měla v době nesvobody státní občanství Československé socialistické republiky nebo jejích právních předchůdců a dále i osoba, která byla československého státního občanství rozhodnutím státních orgánů v době nesvobody zbavena. Tato osoba je povinna při žádosti o vydání kupónu předložit doklad totožnosti a Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu vydává Ministerstvo obrany na základě žádosti občana.

Válečným veteránem je státní občan České republiky, který po 8. květnu 1945 jako voják v činné službě, příslušník armády, která v rozhodné době byla považována za armádu spojeneckou, nebo příslušník armády státu, jehož je Česká republika právním nástupcem, anebo jako příslušník bezpečnostního sboru konal službu, dále státní občan České republiky, který jako zaměstnanec ústředního orgánu státní správy, bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil plnil úkoly v místě ozbrojeného konfliktu anebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací nebo v jiné zahraniční misi a občan České republiky, který byl účastníkem národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a je nositelem osvědčení podle § 1 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů. Tato osoba je povinna při žádosti o vydání kupónu předložit doklad totožnosti a osvědčení či průkaz válečného veterána. Osvědčení a průkaz válečného veterána vydává Ministerstvo obrany na základě žádosti občana.

Poplatek za vystavení kupónu se nevztahuje na účastníky národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 podle zákona č. 255/1946 Sb., kteří se v rámci českobudějovické MHD přepravují bezplatně.

Pro obě skupiny je jízdním dokladem Kupón, který se vydává na dobu jednoho roku. Poplatek za vystavení kupónu činí 200 Kč. Podmínkou pro vydání kupónu je zřízení průkazky MHD, ke které je potřeba doložit doklad totožnosti, fotografii o velikosti 3,5 x 4,5 cm, výše uvedená osvědčení a uhradit částku 25 Kč a 5 Kč za pouzdro.

V případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.

 

TZ - Účastníci odboje a odporu proti komunismu a váleční veteráni budou jezdit v MHD levněji