Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
FONDY EVROPSKÉ UNIE

01.11.2016

V období od 30. 7. 2007 do 15. 12. 2007 proběhla výstavba nové části trolejbusové trati o délce 1,9 km v úseku mezi točnou sídliště Vltava a točnou České Vrbné. Celková investice do výstavby nového úseku dosáhla částky 20 mil. Kč. Přibližně 75% z této částky bylo financováno z fondů Evropské unie a zbývající částka pak z rozpočtu Statutárního města České Budějovice. Evropská unie přispěla na realizaci projektu prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). ERDF poskytuje příspěvky ke zmenšení rozdílů mezi úrovněmi rozvoje a životními úrovněmi různých regionů a snížení míry zaostávání nejvíce znevýhodněných oblastí. ERDF přispělo na projekt prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura, jehož opatření jsou zaměřena na podporu tohoto typu projektů. Toto opatření administruje odbor Fondů EU Ministerstva dopravy jako zprostředkující subjekt operačního programu.

Důvody výstavby nové trolejbusové trati byly zejména ekologické a kapacitní. Zavedením trolejbusové trakce v uvedeném úseku došlo ke snížení plynných emisí a vyšší hlukové zátěže z provozu naftových vozidel. S ohledem na současný intenzivní rozvoj obchodní zóny mezi sídlištěm Vltava a Českým Vrbným byla zároveň vybudována dostatečná kapacita pro zvýšené požadavky na přepravu cestujících v uvedené oblasti.

 


Trolejbusová trať sídliště Vltava - České Vrbné v Českých Budějovicích