Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

01.09.2014

České Budějovice, 1. 9. 2014 – Přepravní kontrola, při které je zjištěno, že cestující nemá potřebný jízdní doklad, znamená nutnost uhrazení přirážky k jízdnému ve výši 1500 Kč. Pokud však cestující zaplatí na místě či do 15 dnů, přirážka se dle standardně platných smluvních přepravních podmínek snižuje na 600 Kč.

Pro usnadnění řešení této situace u dosud zjištěných případů Dopravní podnik města České Budějovice prodlužuje dočasně lhůtu pro zaplacení snížené přirážky ve výši 600 Kč na 105 dnů od jejího uložení. Týká se to však pouze přirážek uložených do 31. 8. 2014, a to v případě, že tyto pohledávky nebyly předány k vymáhání dalšímu subjektu a nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu.

"Touto akcí chceme usnadnit možnost úhrady snížené sazby u již uložených přirážek, abychom situaci nebyli nuceni řešit v krajních případech podáním soudní žaloby nebo odprodejem pohledávky jinému subjektu. Lhůtu 105 dní jsme zvolili symbolicky, neboť v letošním roce slavíme výročí 105 let MHD" uvádí místopředseda představenstva DPMČB Slavoj Dolejš a doplňuje, že pro dopravce je samozřejmě výhodnější úhrada přirážky bez nutnosti podnikat další kroky k jejímu vymáhání. Ty jsou nákladné a administrativně náročné.

Cestující, kterým byla do 31. 8. 2014 uložena přirážka k jízdnému, se mohou pro uplatnění prodloužené lhůty obrátit na Zákaznické centrum DPMČB v Novohradské ulici, tel. 387719123, e-mail: info@dpmcb.cz.

DPMČB na svých linkách v roce 2013 přepravil 39 mil. cestujících a jeho 14 revizorů zjistilo v loňském roce celkem 13 211 cestujících bez platného jízdního dokladu.

dokument PDF ke stažení v PDF zde (0,25 MB)