10.02.2024

 

 

Registrační číslo projektu:             CZ.06.06.01/00/22_039/0002973 

Doba realizace projektu:                06.06.2022 - 31.05.2025

Číslo a název výzvy:                       39. výzva IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (ITI)

Specifikace projektu:                      projekt je realizován v rámci Integrované územní strategie České Budějovice pro období 2021-2027

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj a podpora udržitelné městské mobility prostřednictvím nákupu 14 trolejbusů pro potřeby zkvalitnění služeb městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • Zkvalitnění služeb poskytovaných Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. prostřednictvím nových, moderních, komfortních, spolehlivých trolejbusů
  • Zlepšení dopravní obslužnosti města
  • Zajištění kvalitního a spolehlivého napojení na IDS Jihočeského kraje
  • Integrace skupin se specifickými potřebami, komfortní použití veřejné dopravy (bezbariérovost, zvuková signalizace)
  • Snížení hlukové zátěže díky použití modernějších vozidel
  • Snížení energetické náročnosti veřejné dopravy
  • Environmentální přínos související se snížením emisí skleníkových plynů a primárních částic a prekurzorů pro vznik sekundárních prachových částic – pozitivní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel města