01.01.2021

Předání cen proběhne osobní formou, a to v informační kanceláři DPMCB v OC Mercury, nebo po domluvě poštovní zásilkou.

 

Využití fotografií a GDPR:

Vyhlašující organizace, Dopravní podnik města České Budějovice, si vyhrazuje právo s přihlášenými fotografiemi volně, časově neomezeně a bezplatně disponovat, včetně využití pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavování apod. a upravovat jejich obsah, např. umístěním loga DPMCB na ně. Každý soutěžící bere na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže projevuje souhlas s těmito podmínkami a dále souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení společně s užitou fotografií.

Svou účastí v soutěži soutěžící uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů DPMCB souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to pouze v souvislosti s touto fotosoutěží. Vaše jméno a věk použijeme případně jen v rámci propagačních účelů, pokud to výslovně nezakážete, a za účelem předání cen.

Pokud je vám méně než 15 let, požádejte, prosím, o souhlas s účastí v naší soutěži své rodiče a připojte ke svému příspěvku prohlášení, že jste tak učinili.

 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. si vyhrazuje nárok soutěž zrušit bez udání důvodu.