Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
FONDY EVROPSKÉ UNIE

16.01.2018

Předmětem projektu je pořízení 8 kusů nových nízkopodlažních autobusů určených pro zajištění provozu MHD v českobudějovické aglomeraci. Bude se jednat o vozidla poháněná nízkoemisním a k životnímu prostředí šetrným CNG pohonem. Vozidla budou pořízena včetně potřebné diagnostiky, speciálního nářadí a školení nezbytných pro provoz, údržbu a opravy vozidel. V rámci projektu bude pořízeno 6 krátkých vozů a 2 kloubové vozy s pohonem CNG.

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj ekologicky šetrné veřejné hromadné dopravy na Českobudějovicku, konkrétně prostřednictvím pořízení 8 nových nízkoemisních autobusů s CNG pohonem, které nahradí stávající vozidla, jejichž technické normy a environmentální ukazatele již neodpovídají současným požadavkům.

Specifické cíle projektu:

  • pořídit 8 nových nízkoemisních vozidel MHD (formou částečné obnovy vozového parku - náhradou "emisně neodpovídajících" naftových vozidel za nízkoemisní autobusy);
  • zlepšit a zatraktivnit dopravní obslužnost řady významných cílů ve městě veřejnou dopravou (spolehlivějšími, lépe vybavenými, klimatizovanými a nízkoemisními vozy MHD);
  • zvýšit ekologičnost provozu MHD (snížení produkovaných emisí) prostřednictvím obnovy vozového parku (vyřazením naftových vozů a jejich nahrazením vozidly na CNG pohon);
  • zatraktivnit, zefektivnit a zvýšit komfort a spolehlivost při propojení částí města prostřednictvím linek MHD včetně jejích vazeb na železniční a veřejnou linkovou dopravu;
  • zajistit vyšší atraktivitu, spolehlivost a funkcionality MHD a jejích vazeb na systém IDS Českobudějovicka a výhledově i na systém IDS Jihočeského kraje;
  • přispět k vyšší integraci handicapovaných účastníků ve veřejné dopravě (nízkopodlažnost, bezbariérovost nových vozů);
  • prostřednictvím použití moderních informačních systémů přispět ke zlepšení informování cestujících včetně slabozrakých a nevidomých.