FONDY EVROPSKÉ UNIE

01.10.2019

 

Reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013812

Období realizace:    1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Projekt je zaměřen na odborné vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.

Předmětem projektu je především realizace společných vzdělávacích aktivit, a to systémovým způsobem pro rozdílné skupiny zaměstnanců dle jejich zařazení a odbornosti s důrazem na skupinu řidičů MHD a technických pracovníků. Pro specifické vzdělávací akce bude dále využito know-how interních lektorů.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.