Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
FONDY EVROPSKÉ UNIE

03.02.2017

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001329

Hlavním cílem projektu je rozvoj ekologicky šetrné veřejné dopravy, konkrétně prostřednictvím pořízení 11 nových elektřinou poháněných (bezemisních) midibusů, které budou provozovány na dvou nově vytvořených linkách MHD, které zajistí obslužnost řady významných cílů města a přispějí výrazně ke zlepšení organizace dopravy ve městě s preferencí veřejné dopravy.

Jedním z hlavních přínosů projektu v souvislosti se zlepšováním vztahu veřejné dopravy k životnímu prostředí bude fakt, že se jedná o zcela bezemisní vozidla. To znamená, že při poměrně rozsáhlém rozšíření možností dopravní obslužnosti města a samotné MHD (lze říci, že vzniknou 2 nové linky MHD) nedojde k žádnému navýšení produkovaných emisí. Naopak, díky tomu, že projekt umožní vyřazení jednoho stávajícího naftového a jeho náhradu zcela bezemisním elektrobusem, dojde k celkovému snížení produkce emisí.

Díky rozšíření počtu linek MHD, které bude umožněno právě prostřednictvím pořízení nových elektrobusů, dojde k zásadnímu posílení dopravní obslužnosti města a jeho jednotlivých částí. Na MHD budou nově napojeny lokality města, které dosud MHD nebyly obsluhovány - jedná se např. o nové záchytné parkoviště v lokalitě Jírovcova, centrum města včetně náměstí a Magistrátu města Č. Budějovice či bezprostřední napojení areálu českobudějovické nemocnice. Vznikne 12 nových zastávek MHD, které budou těmito linkami obsluhovány.

Projekt zlepší také možnosti pro cestování osob s omezením pohybu (ať už se jedná o zdravotně postižené či cestující s kočárkem). Díky nízkopodlažnosti, vymezeným prostorám pro tyto cestující ve vozidlech či vybaveností nových midibusů moderními komunikačními a informačními systémy pro cestující (včetně specializovaných systémů po handicapované) bude zajištěna lepší využitelnost MHD pro zástupce této cílové skupiny.

Díky projektu dojde rovněž k navýšení celkové přepravní kapacity veřejné dopravy.

 


Nákup 11 nízkopodlažních cyklicky dobíjených elektrobusů v roce 2017