07.07.2021

 

Název projektu:   

MODERNIZACE NAPÁJECÍ SÍTĚ TROLEJBUSOVÉ DOPRAVY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - MODERNIZACE TŘÍ MĚNÍREN NAPÁJEJÍCÍCH EL. PROUDEM TRAKČNÍ SÍŤ TROLEJBUSŮ

Registrační číslo:   

CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_062/0000405

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

  

Hlavním cílem je zajištění modernizace tří měníren, které zajišťují napájení trakční sítě pro provoz trolejbusů a elektrobusů v systému českobudějovické městské hromadné dopravy.

V rámci projektu bude provedena rekonstrukce technologií a stavební úpravy zázemí tří stávajících měníren dodávajících trakční energii pro provoz trolejbusů a elektrobusů. Stávající zastaralé a technicky nevyhovující měnírny budou nahrazeny moderní technologií, která podpoří spolehlivost a ekologičnost trolejbusové dopravy.

 

Doba realizace projektu:           1. 10. 2020 - 30. 6. 2023

Číslo a název výzvy:                 04_18_062 (Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - České Budějovice)

Operační program:                   Operační program Doprava