Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
FONDY EVROPSKÉ UNIE

01.01.2017

V polovině roku 2009 byla zahájena realizace projektu „Informační systém pro cestující MHD v Českých Budějovicích. Vynaložená investice ve výši cca. 28 mil. Kč je významným podílem v objemu 18,5 mil. Kč financována ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Projekt je v současné době v běžném provozu.

Celkem 70 význačných zastávek MHD v centru města je vybaveno novými označníky s digitálními displeji, které cestujícím kromě data a přesného času zobrazují především aktuální informace o skutečných časech příjezdů vozů MHD podle jednotlivých linek. Mimo těchto základních informací lze na displejích podat cestujícím i další závažné informace týkající se provozu MHD, např. o komplikacích v dopravě, poruchách, popřípadě i informace z varovného záchranného systému města. Všechny tyto nové zastávky jsou také vybavené speciálním zařízením, které umožňuje akustické vyhlášení času příjezdu jednotlivých spojů pro nevidomé či slabozraké občany.

Součástí systému je i několik velkoplošných obrazovek umístěných v přestupních uzlech, a to v objektu DOC Mercury, KD Metropol a Multifunkčního centra Čtyři Dvory. Dále jsou instalovány moderní informační kiosky pro cestující, na jejichž displejích si zájemci mohou vyhledat důležité informace o dopravním systému v Českých Budějovicích, jízdních řádech, a připojit na internetové stránky dopravního podniku, Magistrátu města České Budějovice, Jihočeského kraje apod. Kiosky jsou dispozičně umístěny v centrech pohybu občanů, např. v DOC Mercury, Čtyři Dvory, v budově magistrátu města či na Jihočeské univerzitě.


Informační systém pro cestující v Českých Budějovicích