30.06.2022

Českobudějovický dopravní podnik v reakci na narůstající inflaci intenzivně pracuje na stabilizaci personální situace. Již v květnu se navýšily měsíční mzdy řidičů MHD o příspěvek 3000 Kč, vyšší odměnu získají také za práci přesčas nebo dělené směny. Zvýšení příjmů se ale samozřejmě dotkne i dalších zaměstnanců, přidáno dostanou pracovníci na dělnických profesích a zaměstnanci zajišťující nepřetržitý provoz, například dispečeři a výpravčí. Všem zaměstnancům podnik vyplatí stabilizační odměnu.

 

Nastavená opatření jsou výsledkem iniciativy vedení, pro které je spokojenost zaměstnanců a jejich adekvátní odměnění zásadní. Část z nich ale také vychází z uskutečněných vyjednávání s odbory. „Spolu s odborovými organizacemi se snažíme dojít ke shodě v řešení mzdové otázky. Ne vždy máme stejné představy, které za stranu vedení limitují omezené finanční zdroje, stejně tak i dostupné pravomoci vedení. Přesto se vždy snažíme najít řešení, které je v zájmu našich zaměstnanců,“ říká Slavoj Dolejš, ředitel DPMCB.

 

V dopravním podniku si zaměstnanci vydělají průměrně 35 000 Kč, tedy až o 1000 Kč více, než je průměr v Jihočeském kraji. Průměrnou mzdu řidičů se za posledních 5 měsíců DPMCB podařilo zvýšit na 39 000 Kč měsíčně. Zejména o ně se ale bohužel DPMCB přetahuje s dalšími dopravci. Situace na českém pracovním trhu je totiž i v této zaměstnanecké kategorii velmi napjatá – jen Sdružení dopravních podniků ČR, které propojuje provozovatele MHD, registruje kolem 500 neobsazených řidičských míst. Celkově na trhu práce chybí až 5000 řidičů. Aby v konkurenci českobudějovický dopravce obstál, zvyšoval mzdy a příplatky zaměstnancům od loňského podzimu již poněkolikáté. Nábor řidičů podporuje provozem vlastní autoškoly, kterou v loňském roce úspěšně absolvovalo 24 nových řidičů, aktuálně ale také náborovým příspěvkem ve výši 100 000 Kč pro řidiče, kteří již veškerá potřebná oprávnění mají.

 

Kontakt pro média:

Mgr. Barbora Smudková
e-mail: smudkova.b@dpmcb.cz

 


Dopravní podnik přijímá další kroky ke stabilizaci personální situace