21.07.2017

Od letošního června u nás platí tzv. protikuřácký zákon. Ten zakazuje kouření například v restauracích, školách nebo v nemocnicích. Nově si však nezapálíte ani na zastávkách veřejné dopravy.

Doposud se zákaz kouření vztahoval jen na přístřešky na zastávkách, od počátku platnosti zákona je ale všechno jinak. Kuřáci si nezapálí ani v jejich okolí. Jenže nikdo pořádně neví, v jaké vzdálenosti se se zapálenou cigaretou se kuřák ještě nesmí pohybovat.  

Zákaz kouření platí v prostoru třiceti metrů před označníkem zastávky a pěti metrů za ním ve směru jízdy. Pokud nemáte na vzdálenosti odhad, můžete si to jednoduše odvodit. Kloubový autobus Solaris Urbino 18 používaný dopravním podnikem měří 18 metrů, kloubový trolejbus ŠKODA 27 Tr s trakční baterií je na tom s délkou stejně.

A jak definuje zákon pojem nástupiště (zastávky) v § 2 písm. p) zákona č. 65/2017 Sb.?

Nástupištěm je prostor určený k nástupu a výstupu osob z prostředků veřejné silniční a drážní dopravy; není-li vymezení prostoru nástupiště zřejmé, nebo není-li viditelným značením takový prostor jinak vymezen, pokládá se pro účely tohoto zákona za nástupiště veřejně přístupný prostor o šířce 5 m a délce 30 m před a 5 m za označníkem zastávky ve směru jízdy dopravního prostředku. Z výše uvedeného vymezení nevyplývá, že označník musí být vždy uprostřed šířky (tzn. 2,5 m. nalevo a 2,5 m napravo), V praxi bude záležet na místních stavebně technických podmínkách.


Cigaretu si na zastávce MHD již nezapálíte!