DPMCB poskytl prostory a vozy pro akci připomínající výročí 17. listopadu 1989.

 

Jeden vůz jsme zaparkovali společně s organizátory akce na Náměstí Přemysla Otakara II. Vůz v týdnu od 11. 11. do 17. 11. nabízel unikátní výstavu fotografií a filmu zaměřeného na pamětníky a jejich nahlížení na listopad '89 v Českých Budějovicích. Program doplnily speciální komentované víkendové projížďky, na nichž vyprávěli místní pamětníci své zážitky.

Organizátoři akce dále připomněli: každodenní schůzky studentů na louce u Kampusu JČU, studentskou iniciativu při oslavách Silvestra roku 1989 na sídlišti Máj, zastavili se na místě bývalé sochy Klementa Gottwalda na sídlišti Šumava (okolnosti jejího odstranění a o světelné referendum, které této události předcházelo), připomněli lidský řetěz Na Sadech... Mezi hosty události patřil například zakladatel českobudějovického Občanského fóra a ekolog Svatomír Mlčoch (rozprávějící o vztahu k životnímu prostředí za minulého režimu a dnes),  kytarista legendární punkové kapely Visací Zámek (vyprávění o tom, čím vším si kapela musela před rokem '89 projít a jak se vypořádala s dočasným zákazem koncertů) ad.  

 

Podrobné informace lze najít na: https://www.sametovalinkamhd.cz 

 Sametová linka 2019