Nejen zázemí městské hromadné dopravy si mohli prohlédnout zájemci v areálech Dopravního podniku v Horní a Novohradské ulici. Téměř tisíc lidí navštívilo autobusové a trolejbusové opravny, centrální dispečink, prohlédlo si detailně vozidla MHD a další techniku.


Den otevřených dveří 2012