Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

S platností od neděle 10. 12. 2017 dochází ke změnám jízdních řádů některých linek českobudějovické městské hromadné dopravy. Úpravy jízdních řádů vycházejí zejména z připomínek cestujících, požadavků jednotlivých objednatelů dopravy a provozních poznatků.

Mezi vybranými mezizastávkovými úseky dochází k zpřesnění délky jízdních dob.

Linka 4 bude v provozu pouze do 31. 12. 2017. Od 1. 1. 2018 budou spoje původní linky 4 zajišťovány jiným dopravcem v rámci veřejné linkové dopravy.

Spoje linky 6 obsluhující obec Hosín budou od 1. 1. 2018 ukončeny v obci Hrdějovice. Spoje v úseku Hrdějovice – Hosín budou od tohoto data zajišťovány jiným dopravcem v rámci veřejné linkové dopravy.

Spoje linky 7 obsluhující obec Vrábče budou od 1. 1. 2018 ukončeny v zastávce Centrum Rožnov. Obslužnost obce Vrábče bude od tohoto data zajišťována jiným dopravcem v rámci veřejné linkové dopravy.KONKRÉTNÍ POPIS ZMĚN NA JEDNOTLIVÝCH LINKÁCH

Použité zkratky: PDN - pracovní den (školní vyučování), PDP - pracovní den (prázdniny), SNS - soboty, neděle a státem uznané svátky

Linka 1

Beze změn.

Linka 2

Ve víkendovém provozu dochází ke změně jízdního řádu spojů obsluhujících obec Borek. Během dne bude Borek obsluhován v pravidelném hodinovém intervalu, oproti současnému nerovnoměrnému intervalu. Ve všech typech provozu je zaveden nový spoj z Borku ve 23:01 do zastávky Centrum Rožnov.

Linka 3

V pracovních dnech dochází k prodloužení špičkového intervalu mezi spoji o 1 min a v SNS k prodloužení celodenního intervalu mezi spoji o 2 – 5 min.

Linka 4

Linka bude v provozu pouze do 31. 12. 2017. Od 1. 1. 2018 budou spoje původní linky 4 zajišťovány jiným dopravcem v rámci veřejné linkové dopravy.

Linka 5

V pracovních dnech dochází ke změně rozložení garantovaných nízkopodlažních spojů.

Linka 6

Obec Hosín bude linkou 6 obsluhována pouze do 31. 12. 2017. Spoje obsluhující Hosín budou od 1. 1. 2018 ukončeny v zastávce Hrdějovice, Točna. Obslužnost obce Hosín bude od tohoto data zajišťována jiným dopravcem v rámci veřejné linkové dopravy. V PDN je upravena časová poloha večerního spoje z Dobré Vody (z 20:46 na 20:51).

Linka 7

Obec Vrábče bude linkou 7 obsluhována pouze do 31. 12. 2017. Spoje obsluhující Vrábče budou od 1. 1. 2018 ukončeny v zastávce Centrum Rožnov. Obslužnost obce Vrábče bude od tohoto data zajišťována jiným dopravcem v rámci veřejné linkové dopravy.

Linka 8

V pracovních dnech je provoz omezen pouze na ranní a odpolední špičky. V SNS není linka v provozu.

Linka 9

V PDN je zrušen spoj s odjezdem 18:40 z Českého Vrbného do zastávky Strakonická – obchodní zóna. Naopak spoj s odjezdem ze Suchého Vrbného v 17:54 je prodloužen do Českého Vrbného.

Linka 10

V PDN je posunut spoj s odjezdem v 8:25 z Vidova na 8:11.

Linka 11

V PDP je u spoje s odjezdem v 14:38 ze zastávky Mladé – točna nově výchozí zastávkou Nové Hodějovice - točna.

Linka 12

Dochází k drobným časovým úpravám odjezdů z některých zastávek z důvodu zpřesnění jízdních dob mezi vybranými zastávkami.

Linka 13

V SNS jsou přidány na základě požadavku obec Srubec dva nové páry spojů a to s odjezdy v 6:30 a v 18:25 ze zastávky KOH-I-NOOR, resp. v 7:25 a v 18:46 ze Srubce. Dále dochází k drobným posunům odjezdů z důvodu zlepšení návaznosti mezi linkami. V PDN je v ranních hodinách upravena časová poloha několika spojů kvůli zlepšení návaznosti na školní vyučování zejména na ZŠ Pohůrecká. Dále je v PDN prodloužen jeden spoj dosud odjíždějící ze zastávky Nádraží – nově bude veden ze zastávky Papírenská – točna s odjezdem v 6:43.

Linka 14

V pracovních dnech je posunut odjezd spoje z Nového Vráta ze 7:12 na 7:37.

Linka 15

V SNS dochází k drobným posunům odjezdů z důvodu zlepšení návaznosti mezi linkami.

Linka 16

Na základě požadavku obce Litvínovice je v PDN je posunut odjezd spoje z Litvínovic z 8:10 na 8:00 a v SNS od Nádraží ze 7:00 na 6:40. V pracovních dnech dochází k navýšení počtu garantovaných bezbariérových spojů.

Linka 18

Beze změn.

Linka 19

V pracovních dnech dochází k navýšení počtu garantovaných bezbariérových spojů.

Linka 21

V SNS a pracovních dnech večer dochází k drobným časovým úpravám odjezdů z některých zastávek z důvodu zpřesnění jízdních dob mezi vybranými zastávkami.

Linka 24

Linka zajišťuje bezplatnou přepravu mezi parkovištěm Jírovcova a náměstím Přemysla Otakara II.

Linka 45

Beze změn.

Noční linky 53 a 59

Beze změn.