Tarif jízdného MHD

V zájmu zvýšení bezpečnosti cestujících i pověřených osob je při řešení porušení SPP a Tarifu pořizován zvukový záznam komunikace pověřené osoby.


Jednotlivé jízdenky

JEDNOTLIVÉ JÍZDENKY / JÍZDENKY Z APLIKACE sejf 20
minut
60
minut
24
hodin
168 hodin
(7-denní)
60 minut
(prodej u řidiče)
Osoba starší 16-ti let věku a důchodce do 70-ti let věku 13,- Kč 16,- Kč 50,- Kč 190,- Kč 25,- Kč
Děti od 6-ti do 15-ti let (včetně) 6,- Kč 7,- Kč 20,- Kč 190,- Kč 10,- Kč
Jízdenka JIKORD plus (více informací zde) platnost 1 kalendářní den
(s přesahem do 3:00 hod. následujícího dne)
Platí v pracovní dny pro jednu osobu starší 15-ti let věku a jedno dítě od 6 do 15 let věku, v sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek platí pro dvě osoby starší 15-ti let věku a tři děti od 6 do 15 let věku. 250,- Kč
SMS JÍZDENKY 60
minut
24
hodin
Osoba starší 16-ti let věku a důchodce do 70-ti let věku 25,- Kč 70,- Kč
Děti od 6-ti do 15-ti let (včetně) 25,- Kč 70,- Kč
HROMADNÉ JÍZDENKY CENA DOBA
PLATNOSTI
Rodinná jízdenka pro max. 2 osoby starší 16-ti let a max. 3 děti do 15-ti let (včetně) 100,- Kč VÍKEND *)
Hromadná školní jízdenka pro max. 30 dětí do 15-ti let (včetně)
a max. 2 dospělé osoby jako doprovod
200,- Kč 300 minut
(5 hodin)

*) Rodinná jízdenka je platná v sobotu (SO) a neděli (NE) a ve státem uznaných svátcích (st. svátek). Platnost jízdenky je od 00.00 hodin SO (st. svátek) do 24.00 hodin (NE) nebo konec st. svátku. Navazuje-li státem uznaný svátek na SO a NE, prodlužuje se doba platnosti jízdenky i na tento st. svátek. Tato jízdenka je platná pro max. 2 dospělé osoby a 3 osoby do 15 let věku (včetně).

Všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní.


Časové předplatní jízdenky


OBČANSKÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY - OSOBY STARŠÍ 16-TI LET

  7 denní 15 denní 30 denní 90 denní 180 denní roční
1 TARIFNÍ ZÓNA 115,- Kč 215,- Kč 380,- Kč 1 020,- Kč 1 900,- Kč 3 630,- Kč
2 TARIFNÍ ZÓNY 187,- Kč 350,- Kč 585,- Kč 1 535,- Kč 2 940,- Kč 5 600,- Kč

DĚTI OD 6-TI LET DO 15-TI LET VĚKU (VČETNĚ)

  7 denní 15 denní 30 denní 90 denní 10 + 2 měsíce *)
1 TARIFNÍ ZÓNA 43,- Kč 80,- Kč 142,- Kč 380,- Kč 1 250,- Kč
2 TARIFNÍ ZÓNY 70,- Kč 130,- Kč 215,- Kč 575,- Kč 1 900,- Kč

*Časový kupón „10 + 2 měsíce“ je vydáván vždy s pevnou dobou platnosti od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku. Tento jízdní doklad si může zakoupit cestující, jehož věk v období nákupu časového kupónu nepřesáhne danou věkovou hranici. Časový kupón „10 + 2 měsíce“  nelze zakoupit v e-shopu.

ŽÁCI A STUDENTI OD 16-TI LET DO 26-TI LET VĚKU

  7 denní 15 denní 30 denní 90 denní
1 TARIFNÍ ZÓNA 57,- Kč 107,- Kč 190,- Kč 510,- Kč
2 TARIFNÍ ZÓNY 93,- Kč 175,- Kč 285,- Kč 767,- Kč

DŮCHODCI DO 70-TI LET VĚKU

  7 denní 15 denní 30 denní 90 denní
1 TARIFNÍ ZÓNA 65,- Kč 120,- Kč 200,- Kč 510,- Kč
2 TARIFNÍ ZÓNY 105,- Kč 185,- Kč 285,- Kč 770,- Kč

Přenosné časové předplatní jízdenky

  roční
1 TARIFNÍ ZÓNA 4 360,- Kč
2 TARIFNÍ ZÓNY 6 720,- Kč

Přeprava jízdních kol v MHD


Bezplatná přeprava osob a věcí

Bezplatně se přepravují:

 1. děti do 6-ti let věku
 2. cestující starší 70-ti let věku
 3. cestující -  osoby dle čl. II. písm. h), i)
 4. držitelé průkazu „ZTP“, „ZTP-P“ včetně průvodce a psa, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku dle zvláštního právního předpisu
 5. představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak určí zvláštní předpis - poslanci a senátoři Parlamentu ČR, soudci Ústavního soudu ČR, poslanci Evropského parlamentu
 6. účastníci odboje podle zákona 255/1946 Sb., osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zák. 119/1990 Sb. ve znění zák. 47/1991 Sb., a osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací, nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle zák.č.87/1991 Sb.
 7. držitelé jízdenky MHD vydané ředitelem Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.
 8. strážníci Městské policie České Budějovice ve služebním stejnokroji
 9. pracovníci vykonávající státní dozor ve vozidlech MHD
 10. dětský kočárek a pojízdná taška a kolečkách
 11. zvířata a věci uvedené ve Smluvních přepravních podmínkách

Osoby uvedené  v bodu  b) až g)  se bezplatně přepravují po předložení platných průkazů. Osoby uvedené v bodě  h) a i) se prokazují služebním průkazem nebo odznakem.
 


 

Autobusy, Trolejbusy