Parkovací služba

Dopravní podnik města České Budějovice provádí dle smlouvy se Statutárním městem České Budějovice správu městských placených parkovišť. Naši pracovníci provádějí následující činnosti:

 • správa parkovacích automatů
 • dohled nad respektovaností placených parkovišť a správností parkování
 • nasazení a odejmutí technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (tzv. „botičky“) na vozidlo na základě rozhodnutí strážníka Městské policie České Budějovice

Místa s placeným stáním motorových vozidel jsou rozdělena do 3 tarifních zón:

 • Zóna N - první hodina 40,- Kč, každá další započatá hodina 90,- Kč
 • Zóna A - první hodina 30,- Kč, každá další započatá hodina 60,- Kč
 • Zóna B - každá započatá hodina 10,- Kč
 • Zóna Z - 30 minut 10,- Kč (pevná placená doba 30 minut)

Provozní doba parkovacích automatů:
 • Pondělí - Pátek: 8:00 - 18:00
 • Sobota: 8:00 - 13:00
Výše uvedená provozní doba neplatí pro parkovací automaty umístěné v ulicích Tylova a Matice Školské, kde je provozní doba automatů pondělí až pátek 8:00 – 18:00 hodin (dle hlavní provozní doby objektu Polikliniky Jih).
 
V neděli a o svátcích se parkovné neplatí.

Parkovací místa a parkovací automaty

UMÍSTĚNÍ TARIFNÍ ZÓNA POČET STÁNÍ
náměstí Přemysla Otakara II. východ N 28
náměstí Přemysla Otakara II. sever N 29
náměstí Přemysla Otakara II. jih N 23
Kněžská, střed A 15
Hroznová, Černá věž A 14
Kněžská katedrála A 13
U Černé věže A 17
J. Haška, u obchodní akademie B 10
Matice školské, u "Polikliniky Jih" B 11 + 16
Tylova B 14
Lannova I, západ B 29
Lannova II , východ B 18
Chlečického B 20
Zátkovo nábřeží, levý břeh B 33
Jirsíkova u divadla B 23 + 35
Dukelská, muzeum B 15
Senovážné náměstí B 99
Senovážné náměstí, pošta B 20
Goethova B 81
Dukelská, u školy B 36
F. A. Gerstnera B 44 + 20
Lidická – u soudu B 16
Senovážné nám. – Dům služeb B 8
Nádražní, před železniční poliklinikou Z 14

V případě poruchy automatu volejte NON-STOP dispečink, tel. 387 719 222.


Parkoviště Mariánské náměstí

provozní doba:
pondělí - pátek 8:00 - 18:00
sobota 8:00 - 14:00 h
(mimo provozní dobu je parkování bezplatné)
 
ceník:
první hodina parkování - 15,- Kč
každá další započatá hodina - 15,- Kč
dlouhodobé předplatné : 15.000,- Kč / rok

Vyhrazená parkovací místa pro rezidenty a abonenty - 302 parkovacích míst

UMÍSTĚNÍ POČET STÁNÍ
Široká 28
Dr. Stejskala 13
Česká 38
Piaristická 11
Kanovnická 7
Kněžská 8
Kněžská x Široká 9
Plachého  20
U Černé věže 2
Hroznova 41
Mlýnská 4
Radniční 11
Goethova 50
oblast Lannovy třídy 55 (výhradně pro rezidenty)

Podmínky pro vydání rezidentní karty

Žadatel musí prokázat:
 • trvalý pobyt v historickém jádru města, nebo v ulicích Nádražní, Chelčického, Dvořákova, Štítného a Lannova tř. v úseku Štítného až Nádražní (platným občanským průkazem)
 • užívání vozidla pro vlastní soukromé potřeby – splňuje-li alespoň jednu z následujících podmínek:
  • je držitelem vozidla (prokazuje se technickým průkazem)
  • je uživatelem služebního vozidla k soukromým účelům (smlouva o poskytnutí služebního vozidla k soukromým účelům mezi žadatelem o kartu a jeho zaměstnavatelem, případně notářsky ověřenou smlouvu o výpůjčce automobilu)
  • je podnikatelem užívající vozidlo firmy k soukromým účelům (čestné prohlášení, které bude definovat i vztah žadatele o kartu k firmě vlastnící vozidlo – je vlastníkem, spoluvlastníkem či jednatelem)
  • doklad o zaplacení ceny za kartu (v případě ceny karty Kč 2.000,-/rok – lze uhradit částku čtvrtletně, pololetně, celoročně v závislosti na platnost karty s tím, že před vydáním karty bude cena karty uhrazena)

Vyhrazená parkoviště P-réservé Policie ČR

 • Lannova třída  (12 parkovacích míst)
 • Pražská třída  (18 parkovacích míst)
 • Tř. 28. října (4 parkovací místa)
 • Dobrovodská (3 parkovací místa)
 • Lidická (4 parkovací místa)
 • Nová (3 parkovací místa)
 • Parkoviště Mariánské nám. (5 parkovacích míst)

Další informace o parkování Vám podají pracovníci Odboru správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice.

 • Hledáme nové řidič/řidičky do týmu.
 • Mobilní aplikace SEJF
 • Mapa linek a prodejních automatů
 • Úplné znění tarifu
 • Vyhledat dopravní spojení
Autobusy, Trolejbusy