Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
  • Obchodní podmínky ke stažení ve formátu PDF

INTERNETOVÝ OBCHOD PROVOZUJE

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Kraj.soudem v Č. Budějovicích, oddíl B,. vložka 868
IČ: 25166115, DIČ:CZ25166115
(Dále jen „Provozovatel“)

Zboží: časové předplatní jízdenky – kupóny, pro jízdu v MHD

Cena zboží: cena zboží je stanovena platným Tarifem jízdného

Náklady na dodání: nejsou fakturovány

Způsob platby: bankovním převodem nebo platební kartou

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 43-9894130277 / 0100

Předpisy vztažené na používání jízdních kupónů objednaných přes e-shop:

KONTAKTNÍ MÍSTO PROVOZOVATELE

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
Zákaznické centrum, telefon: 387719123, e-mail: info@dpmcb.cz
(dále jen „Zákaznické centrum“)

NÁKUPNÍ ŘÁD

Vstup zákazníka do e-shopu společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., je jeho dobrovolným aktem. Zákazník musí být starší 18 let a může jím být každý občan ČR, nebo občan, který na území ČR legálně pobývá. Pokud se zákazník rozhodne prostřednictvím e-shopu objednat zboží, stává se účastníkem obchodního vztahu a je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami internetového obchodu, objednacími a dodacími podmínkami a reklamačním řádem.

Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé zákazníkovi jeho dobrovolným uskutečněním objednávky, nebo nesprávným použitím a ovládáním e-shopu.

Prostřednictvím e-shopu lze zakoupit časové předplatní kupóny, a to pouze k platným průkazkám pro jízdu v MHD v Českých Budějovicích, které jsou vybaveny elektronickým čipem.

Elektronický čip zákazník zakoupí na jakémkoliv předprodejním místě dopravního podniku. Cena elektronického čipu je dána platným Tarifem jízdného.

Elektronický čip zakoupený na předprodejním místě, je po zaplacení umístěn formou samolepící známky na zadní stranu průkazky zákazníka a ihned po jeho nalepení je obsluhou předprodeje aktivován. Aktivace tohoto elektronického čipu představuje pouze jeho datové přiřazení k dané průkazce zákazníka (držitele průkazky). Data na čipu obsahují pouze údaje potřebné k identifikaci průkazky a ověření časové platnosti jízdenky. Na elektronickém čipu nejsou uloženy žádné osobní údaje.

Ihned po aplikaci elektronického čipu na průkazku, má zákazník možnost nakupovat časové předplatní kupóny prostřednictvím e-shopu. (Pokud zákazník e-shop nepoužívá, má i nadále možnost k platné průkazce nakupovat časové kupóny v tištěné podobě, a to přímo na předprodejních místech dopravního podniku.)

Koupě časových kupónů je možná po kliknutí na tento odkaz.

Po kliknutí na rozcestník "Chci koupit časový kupón" se zobrazí průvodce, který zákazníka provede krok za krokem celým procesem nákupu od ověření průkazky přes výběr druhu kupónu až po souhrn a potvrzení objednávky a její platbu.

Časové kupóny je možno zakoupit v plném sortimentu a  cenách dle aktuálně platného Tarifu jízdného.

Platbu za objednané kupóny lze uskutečnit platební kartou, nebo bankovním převodem.

 

OBJEDNACÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Vstup zákazníka na e-shop a osobní údaje zákazníka:

Pro využívání e-shopu je nutné vytvoření uživatelského účtu zákazníka. Registraci lze provést po otevření odkazu „Registrace“ na úvodní stránce e-shopu. Podmínkou registrace a využívání e-shopu je souhlas zákazníka se zpracováním a shromažďováním požadovaných osobních údajů udělený provozovateli e-shopu. Zákazník při registraci na e-shopu, vyplněním a potvrzením formuláře s požadovanými přihlašovacími údaji (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa), dává souhlas ke shromažďování a zpracování požadovaných osobních údajů.

Přihlašovací údaje (a profil zákazníka) jsou osobními údaji a při provozování e-shopu je Zpracovatel, tj. Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., zpracovatelem a správcem osobních údajů zákazníků ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje zákazníka budou uchovávány v  zabezpečeném informačním systému provozovatele e-shopu, a to po dobu registrace zákazníka k účelům provádění obchodu na e-shopu, a dále ochraně právem chráněných zájmů a splnění zákonem uložených povinností provozovatele e-shopu. K osobním údajům budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci provozovatele e-shopu.

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze ke shora uvedeným účelům, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, aniž by o tomto byl zákazník informován, či jinak zneužity.

Při registraci jsou o zákazníkovi pořizovány jen nezbytně nutné informace k provádění obchodů na e-shopu.

Zákazník má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, požadovat jejich vymazání či opravu (změnu či zrušení registrace) a to formou podání písemné žádosti o zrušení, nebo opravu či změnu jeho osobních údajů na Zákaznickém centru provozovatele.

Vyplněním všech povinných údajů a jejich odesláním je registrace provedena. Zákazník na svoji uvedenou e-mailovou adresu obdrží zprávu, ve které je požádán o dokončení registrace kliknutím na příslušný odkaz v  textu e-mailu.

NÁKUPNÍ PROCEDURA

Kliknutím na odkaz „Průvodce nákupem“ lze zahájit objednání kupónu. Prvním krokem je ověření průkazky. Ověření se provede vyplněním čísla průkazky, jména a příjmení jejího držitele. Kliknutím na tlačítko „Ověřit průkazku“ je provedeno vlastní ověření a v případě, že je průkazka platná a je na ní umístěn a  aktivován elektronický čip, je následně otevřen formulář objednávky.

Druhým krokem objednávky je výběr typu kupónu (občanský, dětský, studentský, pro důchodce a držitele ZTP). E-shop umožňuje vybrat pouze takový typ kupónu, na který má zákazník nárok. V případě zlevněného jízdného musí zákazník předem provozovateli předložit na jakémkoli předprodejním místě příslušné potvrzení o nároku, jinak zlevněný typ kupónu nebude v nabídce aktivní.

Třetím krokem je zadání požadované časové platnosti kupónu (délka doby platnosti kupónu) výběrem z  nabídnutých možností.

Čtvrtým krokem je volba tarifních zón v MHD v Českých Budějovicích, ve kterých bude požadovaný kupón platný.

Následuje pátý krok objednávky – volba data začátku platnosti objednávaného kupónu. Před zadáním požadované doby začátku platnosti časového kupónu věnujte pozornost důležitým údajům uvedeným v rámečku nad objednávkou, kde jsou vypsány informace o době platnosti předchozích existujících platných časových kupónů, které již byly k dané průkazce zakoupeny. Tato informace je uvedena proto, aby při objednávání nedocházelo k překrývání doby platnosti časové jízdenky. Provozovatel doporučuje, aby zákazník této informaci věnoval patřičnou pozornost – na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Výběrem a potvrzením začátku data platnosti objednávaného kupónu se automaticky zobrazí období platnosti. Současně je zobrazena i cena objednávaného kupónu. Ceny jsou uvedeny včetně snížené sazby DPH.

Po kontrole požadavku zákazníkem je kliknutím na tlačítko „Vložit objednávku do košíku“ objednávaná položka přidána do nákupního košíku a zobrazí se výpis položek v košíku. Doporučujeme v tuto chvíli provést kontrolu objednávky. Položku lze upravit, odebrat z košíku nebo pokračovat v nákupu.

Volbou odkazu „pokračování v nákupu“ je umožněn nákup časových kupónů pro další průkazky s  elektronickým čipem jedním registrovaným zákazníkem (např. rodič tak může objednat kupóny dětem). Postup objednání dalších kupónů je shodný s výše uvedeným popisem.

Jakmile je požadavek kompletní pokračuje zákazník kliknutím na odkaz „Přejít k objednávce“. Na zobrazeném výpisu jsou uvedeny základní fakturační údaje registrovaného zákazníka a je zde nabídnuta volba způsobu platby. Zaplatit lze buď platební kartou, nebo bankovním převodem.

VOLABA ZPŮSOBU PLATBY

Způsob platby ovlivňuje nejbližší možný začátek platnosti zakoupených kupónů. V e-shopu je možné platit bankovním převodem, nebo bankovními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. (Některé banky vydávají tzv. virtuální karty, které jsou určeny výhradně k nákupu na internetu. Informujte se u své banky o možnosti používání vaší karty k placení na internetu.)

Platba bankovním převodem

Při platbě bankovním převodem je nutné zvolit jako počáteční datum platnosti kupónu nejdříve pátý kalendářní den ode dne uskutečnění objednávky. Výběr dřívějšího počátečního data platnosti kupónu není při platbě bankovním převodem v e-shopu umožněn. Platba musí být provedena nejdéle do 10 dnů od provedení objednávky. Pokud platba do této doby nebude připsána na účet provozovatele, objednávka bude zrušena.

Úhradu příslušné částky je nutné provést dle fakturačních údajů uvedených v potvrzení objednávky, které zákazník obdrží e-mailem. Platba bude správně přiřazena pouze při správném vyplnění příkazu k úhradě. Jakmile bude částka připsána na účet provozovatele, automaticky je vygenerována e-mailová zpráva potvrzující AKTIVACI kupónu.

Platba kartou

Při platbě bankovní kartou je aktivace zakoupeného časového kupónu zahájena okamžitě po úspěšném provedení platby. Platba kartou se provádí v zabezpečeném rozhraní vyplněním požadovaných údajů. Platnost kupónu je zákazníkovi potvrzena e-mailovou zprávou obsahující oznámení: KUPÓN AKTIVOVÁN.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po zvolení způsobu platby je nutné kliknout na tlačítko „Souhrn“. Následující výpis obsahuje informace o přijetí objednávky a všechny potřebné údaje - tj. číslo objednávky, datum nákupu, způsob platby, cena, stav objednávky a informace o aktivaci kupónu. V případě platby bankovním převodem je až do připsání částky na účet provozovatele uveden údaj „Probíhá aktivace“.

Současně je na e-mailovou adresu zákazníka zaslána zpráva potvrzující provedenou objednávku.

DODACÍ PODMÍNKY

O úspěšné realizaci objednávky zákazník obdrží e-mailovou zprávu, kde je potvrzena AKTIVACE objednaného časového kupónu.

UPOZORNĚNÍ: Časová jízdenka je aktivována (platná) až po potvrzení její aktivace e-mailem na adresu zákazníka. Stav aktivace si lze ověřit také v e-shopu po přihlášení zákazníka na jeho uživatelský účet.

Pokud nebude aktivace potvrzena, není objednaný kupón platným jízdním dokladem dle platného Tarifu jízdného.

V případě, že i přes řádné zaplacení objednávky nedojde k aktivaci kupónu, má cestující možnost podat reklamaci na Zákaznickém centru provozovatele.

V e-shopu lze ke každé objednávce zobrazit její detail a odpovídající daňový doklad, případně jej uložit, nebo vytisknout ve formátu PDF.

REKLAMACE

Provozovatel e-shopu odpovídá za vady elektronických čipů dle obecně závazných právních předpisů. Za vadu elektronického čipu se považuje pouze taková vada, která má vliv na jeho funkčnost.

Podmínky uplatnění reklamace

Zákazník může vadu elektronického čipu reklamovat po celou dobu platnosti průkazky, ke které je čip vydán.

Způsob uplatnění reklamace

Případné vady elektronického čipu uplatní zákazník vůči provozovateli na Zákaznickém centru provozovatele. Při uplatnění reklamace je zákazník povinen reklamovaný elektronický čip předložit. V případě důvodné reklamace má zákazník právo na bezplatnou výměnu elektronického čipu.

Za ztracené, odcizené a poškozené průkazky s elektronickým čipem se náhrada neposkytuje. Cestující má však možnost písemně požádat o vydání duplikátu. Postup vydání duplikátu se řídí platným Tarifem jízdného.

Případné reklamace jednotlivých transakcí uskutečněných v rámci e-shopu, lze uplatnit formou písemné reklamace zákazníka na Zákaznickém centru provozovatele. Při uplatnění takového reklamace je zákazník povinen uvést číslo objednávky uvedené na výpisu o transakci a popsat důvod reklamace.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel může od zákazníka zpětně vykoupit dosud nevyužité, nebo částečně využité časové předplatní kupóny zakoupené prostřednictvím e-shopu, a to na základě písemné žádosti zákazníka a za podmínek stanovených Tarifem jízdného.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Komunikace mezi zákazníkem a provozovatelem e-shopu je uskutečňována prostřednictvím elektronické pošty, telefonu, kontaktní adresy dodavatele, popřípadě osobně na Zákaznickém centru, pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak.

Tyto obchodní podmínky jsou pro provozovatele i zákazníka závazné.

Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http://www.dpmcb.cz