Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
FONDY EVROPSKÉ UNIE

16.01.2018

Registrační číslo:       CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0004850

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Projekt je zaměřen na zvyšování atraktivity a kvality služeb MHD v Českých Budějovicích a spádovém území obsluhovaném sítí linek MHD, a to formou rozvoje prvků telematiky. Zahrnuje vybudování nové radiové sítě pro hlasové a datové přenosy, nový dispečerský řídicí systém, dodávku nových palubních počítačů vozidel MHD a palubního odbavovacího systému, automatické bezdrátové přenosy provozních dat a modernizaci stavění dopravní cesty trolejbusů, které bude automatické, nezávislé na radiové síti.

Hlavním cílem projektu je provedení modernizace systému pro řízení a organizaci MHD v Českých Budějovicích a spádovém území obsluhovaném MHD. Současně je cílem také zlepšení informovanosti, možností odbavení a dalších služeb pro všechny uživatele MHD.

Specifické cíle:

  • Rozšířit, zlepšit funkce a celkově modernizovat stávající telematický systém českobudějovické MHD sestávající z řady aplikací a technologií, což přinese zlepšení informačních a telekomunikačních dopravních procesů
  • Rozšířit možnosti platebního a odbavovacího systému ve vozidlech MHD prostřednictvím zavedení možností bezhotovostních plateb za jízdní doklady;
  • Zvýšením atraktivity služeb MHD přispět ke zvýšení podílu veřejné dopravy na dělbě přepravní práce ve městě a přispět tak ke snížení objemu IAD;
  • Rozšířit funkcionality dispečerských i palubních vozidlových systémů pro řidiče i pro cestující;
  • Zlepšení podmínek pro poskytování dopravně-informačních a komunikačních funkcí směrem k cestujícím, a to rovněž v rámci informací zastávkového informačního systému;
  • Zlepšit kvalitu služeb pro cestující za prací, vzděláním a službami;
  • Zásadním způsobem prostřednictvím použití moderních informačních systémů přispět ke zlepšení informování cestujících včetně slabozrakých a nevidomých;
  • Zlepšit informovanost, možnosti plateb a odbavení a dalších funkcí pro cestující na železniční a veřejné linkové dopravě, kteří přestupují pro svou další cestu na linky MHD;
  • Novými prvky telematiky v systému MHD rozšířit funkce a kvalitu služeb IDS Českobudějovicka a výhledově i IDS Jihočeského kraje a více je provázat se službami a možnostmi MHD;
  • Přispět k integraci handicapovaných účastníků ve veřejné dopravě (zejména zvýšením spolehlivosti služeb MHD, zlepšením možností odbavení a rozšířením informačních možností systému;