07.07.2021

Název projektu:

Vybudování nové měnírny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati (propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní)

Registrační číslo:

CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_062/0000406

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

  

Hlavním cílem je zvýšení spolehlivosti městské hromadné dopravy, zvýšení efektivity jejího provozu a také celkové zlepšení podmínek pro provoz městské hromadné dopravy v elektrické trakci včetně posílení její přepravní a dopravní kapacity.

Obsahem projekt je výstavba nové měnírny (jejím účelem bude zajištění napájení provozu trolejbusů a dobíjení elektrobusů) včetně provedení souvisejících stavebních prací. Dále proběhne výstavba nové trolejbusové trati, která propojí areál vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní. Projekt umožní prodloužení jedné z trolejbusových linek a výhledové i zřízení nové elektrobusové linky.

 

Doba realizace projektu:           1. 10. 2020 - 31. 3. 2023

Číslo a název výzvy:                 04_18_062 (Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - České Budějovice)

Operační program:                   Operační program Doprava