31.03.2022

Rada města schválila novou úpravu bezplatné přepravy občanů Ukrajiny, kteří uprchli před válkou. „Od začátku března jezdí ukrajinští uprchlíci zdarma a při případné kontrole jim stačí předložení pasu. Pro potřeby evidence cestujících je ale třeba, aby si zajistili průkazku, která je opravňuje k jízdě zdarma městskou hromadnou dopravou až do konce letošního roku. Průkazku si vyřídí v pobočce zákaznického centra Dopravního podniku v přízemí OC Mercury u nádraží. Na místě předloží cestovní pas s vízem pro strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR nebo jeho ekvivalent udělený z důvodu války na Ukrajině,“ uvedl primátor Jiří Svoboda s tím, že na vyřízení budou mít celý měsíc od data, kdy na jih Čech přišli.

 

V následujících týdnech bude Dopravní podnik občany Ukrajiny o nové úpravě bezplatné přepravy informovat, revizoři pro ně budou mít přichystané informační letáky v ukrajinštině. Podrobnosti budou k dispozici i ve vozech MHD, na předprodejních místech a webu DPMCB a také v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) a na magistrátu města. „Lidé, kteří do Česka dorazili už po začátku ruské invaze, tak samozřejmě budou mít čas se o této povinnosti dozvědět a zvláštní jízdní doklad si zajistit,“ říká ředitel Dopravního podniku Slavoj Dolejš. Letáky budou mít revizoři přichystané následně i pro osoby, které do Českých Budějovic teprve dorazí.

 

Zvláštní jízdní doklad, který bude Ukrajince k bezplatným jízdám městskou hromadnou dopravou opravňovat, vystaví Dopravní podnik bezplatně, a to včetně pořízení fotografie na průkazku. „Průkazka k dokladu bude zároveň použitelná i pro zřízení časové předplatní jízdenky, pokud se někteří Ukrajinci ani po konci roku nebudou moci do vlasti vrátit,“ upřesňuje Slavoj Dolejš.

 

Kontakt pro média:

Mgr. Barbora Smudková, tisková mluvčí DPMCB
e-mail: smudkova.b@dpmcb.cz