15.05.2024

Dopravní podnik města České Budějovice v termínu od 15. 5. 2024 do 15. 6. 2024 vyhlašuje tyto soutěže o vstupenky na sociálních sítích Facebook a Instagram. Účastníci soutěží musí ve lhůtách stanovených jednotlivými soutěžními příspěvky odpovědět na uvedené soutěžní otázky, a to formou komentáře k danému soutěžnímu příspěvku. Výherci vstupenek budou losováni z těchto komentářů a kontaktováni přímo přes sociální síť, na které se soutěže zúčastnili, pokud na sebe nezanechají jiný kontakt.

Výhru bude možné vyzvednout formou tištěných vstupenek v předprodejní kanceláři DPMCB v DOC Mercury (Nádražní 1759, České Budějovice se samostatným vchodem z Žižkovy třídy) nebo po domluvě s organizátorem soutěže formou elektronické vstupenky zaslané na sjednanou e-mailovou adresu výherce.

 

Tato soutěž je vyhlášena v souladu s § 2884 a násl. zákona č. 89/2021 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením použití § 2888 citovaného zákona. Pořadatelem soutěží "Soutěže o vstupenky na akci Underground in Depo" je Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice (dále jen „DPMCB“). Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněném případě tuto soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla bez povinnosti odškodnit soutěžící.

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Zpracování shromážděných osobních údajů se řídí nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

Správce osobních údajů: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice

Účel zpracování: řádná administrace přihlášek do soutěže a medializace soutěže

Právní základ zpracování: plnění smlouvy a oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR

Další informace k ochraně osobních údajů naleznete na: https://www.dpmcb.cz/o-nas/gdpr.html