Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

11.06.2018

Rada města na svém pravidelném zasedání schválila změnu tarifu jízdného pro vybrané skupiny obyvatel, která dětem, seniorům a bezplatným dárcům krve zásadně sníží finanční zátěž při cestování MHD v Českých Budějovicích.

Novinka, která vstoupí v platnost 1. září 2018, tedy začátkem nového školního roku, nastavuje nové podmínky při cestování českobudějovickou MHD.

Děti od 6 do 15 let včetně doposud za roční kupón platily 1250 Kč, od prvního zářijového dne však uhradí pouze 200 Kč za pořízení nového ročního kupónu. Podmínkou je jen, aby měly zřízenu průkazku, se kterou již některé děti této věkové kategorie disponují. Pokud tomu tak není, mohou si ji vystavit na kterémkoli předprodejním místě dopravního podniku. Stačí doložit jakýkoli doklad totožnosti či rodný list a přinést fotografii o velikosti 3,5 x 4,5 cm a uhradit částku 25 Kč. Stejné je to i u nositelů Zlaté plakety Prof. MUDr. Janského za uskutečněných 40 bezpříspěvkových odběrů krve.

Senioři nad 65 let na rozdíl od výše zmiňovaných skupin uhradí za pořízení ročního kupónu jen symbolický poplatek 10 Kč. Toto opatření se týká i seniorů nad 70 let, kteří doposud jezdili zcela zdarma. I zde bude potřeba si zřídit průkazku v ceně 25 Kč, jejíž platnost je na 5 let.

Vyřídit si všechny formality k získání těchto jízdních dokladů budou moci zájemci v průběhu letních prázdnin. Ceny dalších časových předplatných kupónů i jednotlivých jízdních dokladů zůstávají beze změn.


Děti, senioři a dárci krve budou jezdit levněji