Smluvní přepravní podmínky

V zájmu zvýšení bezpečnosti cestujících i pověřených osob je při řešení porušení SPP a Tarifu  pořizován zvukový záznam komunikace pověřené osoby.

Autobusy, Trolejbusy