This site uses cookies to provide services, customize ads, and analyse traffic. By using this site you agree with our use of cookies. More information

ZMĚNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na e-mail pro zasílání zpráv Vám budou chodit notifikace ze systému. Na rozdíl od přihlašovacího e-mailu, tento můžete libovolně měnit

Vaše heslo vyplňte pouze v případě, pokud ho chcete změnit. Jinak ponechejte pole prázdné.

ŽÁDÁM O ZASÍLANÍ:

Informace o konci platnosti časové předplatní jízdenky MHD
Aktuality z provozu MHD
Informace za účelem nabízení obchodu a služeb

Žadatel bere na vědomí, že zasílané informace mají pouze charakter upozornění a dopravce nenese žádnou odpovědnost za případné nedoručení informace a za plnění tarifních povinností žadatele.


ULOŽIT