Z důvodu úplné uzavírky silnice II/00354 pod obcí Včelná, dojde od pondělí 13. 2. 2023 od 4:00 hodin k obousměrnému odklonu linky 7 po objízdné trase dle přiloženého schématu, silnicemi II/143 (Jižní tangenta), I/3 (ke sjezdu do obce Boršov n. Vlt.) a dále po silnicích III/14325 a III/00354.

Po dobu trvání tohoto opatření budou na lince 7 zavedeny výlukové jízdní řády.

Současně dojde ke změně obslužnosti u těchto zastávek:
• zastávka Včelná, Pod Tratí bude dočasně obousměrně zrušena bez náhrady
• zastávka Včelná bude obousměrně dočasně přemístěna o cca 70 m do ulice Nádražní v obci Včelná

Schéma objízdné trasy
Výlukové jízdní řády pro linku 7 (platné po dobu trvání tohoto opatření)

Předpokládaná doba trvání tohoto opatření je do 2. května 2023.

Děkujeme cestujícím za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.


Úplná uzavírka silnice II/00354 pod obcí Včelná - odklon linky 7