Z důvodu dočasné úplné uzavírky pozemní komunikace č. III/14611 v obci Dobrá Voda u Českých Budějovic dojde od soboty 24. července 2021 od 4:00 hodin k obousměrnému odklonu linky 6 po objízdné trase ulicemi Dobrovodská, Ledenická, U Rybníka a Na Vyhlídce (Dobrá Voda).

Po dobu realizace tohoto opatření dojde ke změně obslužnosti níže uvedených zastávek:
  • Kovárna (směr Č. Budějovice) - dočasně přesunuta o cca 50m ve směru jízdy, do ulice Hlinecká
  • Zvonárna - obousměrně dočasně zrušena bez náhrady
  • Dobrá Voda, U Křížku - obousměrně dočasně zrušena bez náhrady
  • Dobrá Voda, Domov důchodců - obousměrně dočasně zrušena bez náhrady

Na objízdné trase nebude linka 6 obsluhovat žádné zastávky.

Předpokládaná doba trvání tohoto opatření je do středy 28. července 2021 do 23:50 hodin.

Děkujeme cestujícím za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.


Dočasný odklon linky 6