Z důvodu provádění stavebních prací dojde od pondělí 28. února 2022 od 4:00 hodin k úplné uzavírce Plavské ulice v úseku Náměstí Jiřího z Poděbrad – V. Nováka.

Po dobu trvání tohoto opatření dojde k odklonu linky 10 po objízdné trase, ulicemi Lidická, J. K. Chmelenského a V. Nováka a V. Nováka, Slunečná a Lidická v opačném směru.

Současně dojde ke změně obslužnosti následujících zastávek:
- Zastávka U Jižní zastávky bude dočasně zrušena v obou směrech – jako náhradní bude pro linku 10 sloužit obousměrně zastávka Šumavská na Lidické třídě
- Zastávka Vítězslava Nováka bude dočasně přemístěna o cca. 70m do ulice V. Nováka (obousměrně)

Upozorňujeme cestující, že v důsledku vedení linky odklonem, dochází k drobným časovým úpravám v jízdním řádu linky 10.

Předpokládaná doba trvání tohoto opatření je do 31. května 2022.

Děkujeme cestujícím za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.


Dočasná uzavírka Plavské ulice a odklon linky 10