Projekty EU

   NNNNNNN NNN NNNNNBBBBBB  V NNnnnnNOVNN


NÁKUP 14 TROLEJBUSŮ

Na konci června posílila českobudějovická MHD o dalších 5 nových trolejbusů, a to na základě projektu "Nákup 14 trolejbusů", který je realizován v rámci ROP NUTS II Jihozápad, pod reg. číslem projektu CZ.1.14/1.3.00/07.02135. Nákup nových trolejbusů s dotací v rámci ROP NUTS II Jihozápad v celkové částce 119 milionů korun je největší investicí do modernizace vozového parku v posledních letech. Nové trolejbusy jsou méně hlučné a zejména poskytují vyšší komfort cestujícím. Všechna nová vozidla budou postupně nasazována na vytížené páteřní linky, na kterých umožní zvýšit počet bezbariérových spojů.

Nové trolejbusy postupně nahradí již dosluhující vozy Škoda 15Tr, které byly pořízeny na počátku devadesátých let a v poslední době rostly náklady na jejich údržbu. Část z těchto 14 vozů bude od konce příštího roku zajišťovat provoz na lince 1, která bude převedena do elektrické trakce.

  • 1. etapa projektu - nákup 9 kusů trolejbusů v roce 2011
  • 2. etapa projektu - nákup 5 kusů trolejbusů v roce 2012

Realizace tohoto projektu přinese úsporu 178.149 km ujetých autobusovou trakcí za kalendářní rok. Z této skutečnosti vyplývá, že dojde ke snížení emisí CO2 o 169,09 tun/rok a 3,36 tun/rok emisí NOx. Snížení pevných částic a polétavého prachu PM10 ze spalování nafty o 0,105 tun ročně. Snížení emisí karcinogenních uhlovodíků o 0,103 tun ročně. Bude snížen nárok na energetické vstupy o 1.161,89 GJ, tj. 74,84% původní energetické náročnosti. Spotřeba nafty klesne o 70.377 litrů.

 


 
INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

V polovině roku 2009 byla zahájena realizace projektu „Informační systém pro cestující MHD v Českých Budějovicích. Vynaložená investice ve výši cca. 28 mil. Kč je významným podílem v objemu 18,5 mil. Kč financována ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Projekt je v současné době v běžném provozu.

Celkem 70 význačných zastávek MHD v centru města je vybaveno novými označníky s digitálními displeji, které cestujícím kromě data a přesného času zobrazují především aktuální informace o skutečných časech příjezdů vozů MHD podle jednotlivých linek. Mimo těchto základních informací lze na displejích podat cestujícím i další závažné informace týkající se provozu MHD, např. o komplikacích v dopravě, poruchách, popřípadě i informace z varovného záchranného systému města. Všechny tyto nové zastávky jsou také vybavené speciálním zařízením, které umožňuje akustické vyhlášení času příjezdu jednotlivých spojů pro nevidomé či slabozraké občany.

Součástí systému je i několik velkoplošných obrazovek umístěných v přestupních uzlech, a to v objektu DOC Mercury, KD Metropol a Multifunkčního centra Čtyři Dvory. Dále jsou instalovány moderní informační kiosky pro cestující, na jejichž displejích si zájemci mohou vyhledat důležité informace o dopravním systému v Českých Budějovicích, jízdních řádech, a připojit na internetové stránky dopravního podniku, Magistrátu města České Budějovice, Jihočeského kraje apod. Kiosky jsou dispozičně umístěny v centrech pohybu občanů, např. v DOC Mercury, Čtyři Dvory, v budově magistrátu města či na Jihočeské univerzitě.

  


MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU MHD

Díky společnému projektu Statutárního města České Budějovice a Dopravního podniku byla v roce 2005 zahájena rozsáhlá vlna modernizace vozového parku Dopravního podniku, a to nákupem 4 nízkopodlažních bezbariérových autobusů Irisbus Citelis 18M a 2 nízkopodlažních bezbariérových trolejbusů Škoda 25Tr Irisbus. Tento projekt byl částečně financován ze strukturálních fondů Evropské unie ve výši 51,15 mil. Kč.

Moderní autobusy Iveco Citelis a trolejbusy Škoda 25Tr Irisbus mají společnou karosérii a provedení interiéru. Plochá podlaha přechází před jednotlivými dveřmi do prostorných platforem, které umožňují rychlejší nástup i výstup cestujících. Díky nízkopodlažní koncepci jsou vozidla velmi dobře přístupná, což zvláště ocení osoby se sníženou hybností. Vnitřní architektura vozů je koncipována tak, aby cestujícím umožnila volnost pohybu. Ke zvětšení prostoru pro cestující přispělo v neposlední řadě i odstranění vnitřních schodů a vyvýšení. Vozy jsou vybaveny nájezdovou rampou pro invalidní cestující a dále prostorem vyhrazeným pro vozíčkáře a místem pro slepeckého psa.

 


TROLEJBUSOVÁ TRAŤ SÍDLIŠTĚ VLTAVA - ČESKÉ VRBNÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

V období od 30. 7. 2007 do 15. 12. 2007 proběhla výstavba nové části trolejbusové trati o délce 1,9 km v úseku mezi točnou sídliště Vltava a točnou České Vrbné. Celková investice do výstavby nového úseku dosáhla částky 20 mil. Kč. Přibližně 75% z této částky bylo financováno z fondů Evropské unie a zbývající částka pak z rozpočtu Statutárního města České Budějovice. Evropská unie přispěla na realizaci projektu prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). ERDF poskytuje příspěvky ke zmenšení rozdílů mezi úrovněmi rozvoje a životními úrovněmi různých regionů a snížení míry zaostávání nejvíce znevýhodněných oblastí. ERDF přispělo na projekt prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura, jehož opatření jsou zaměřena na podporu tohoto typu projektů. Toto opatření administruje odbor Fondů EU Ministerstva dopravy jako zprostředkující subjekt operačního programu.

Důvody výstavby nové trolejbusové trati byly zejména ekologické a kapacitní. Zavedením trolejbusové trakce v uvedeném úseku došlo ke snížení plynných emisí a vyšší hlukové zátěže z provozu naftových vozidel. S ohledem na současný intenzivní rozvoj obchodní zóny mezi sídlištěm Vltava a Českým Vrbným byla zároveň vybudována dostatečná kapacita pro zvýšené požadavky na přepravu cestujících v uvedené oblasti.

www.europa.eu

Autobusy, Trolejbusy