SMS jízdenka - řasto kladené dotazy

SMS jízdenka - Často kladené otázky a odpovědi

 • Jakou jízdenku si mohu prostřednictvím SMS zprávy zakoupit?

Pomocí služby SMS jízdenky je  možno zakoupit: SMS jízdenku s platností 60 minut za 25 ,- Kč  a SMS jízdenku s platností 24 hodin za 70,- Kč.

 • Jaký je tvar SMS zprávy a na jaké telefonní číslo se posílá?

Pro SMS jízdenku za 25,- Kč cestující odesílá SMS ve tvaru BUD na telefonní číslo 90206, pro SMS jízdenku za 70,- Kč cestující odesílá SMS ve tvaru BUD24 na stejné telefonní číslo, tedy na 90206.

 • Proč dochází ke změně telefonního čísla?

Tento nový systém umožňuje výrazné zvýšení ochrany investice kupujícího/cestujícího. Zpoplatněno je až samotné obdržení SMS jízdenky. Tím nedochází k tomu, že pokud klient zašle špatné klíčové slovo, neodečte se mu automaticky 25,- Kč, aniž by obdržel SMS jízdenku, ale 25,- Kč je strženo až ve chvíli, kdy obdrží svou SMS jízdenku do mobilního telefonu. Jedná se o novou službu, která chrání především klienty před možnou chybou při odesílání požadavku na SMS jízdenku. Takto si může být klient jistý, že pokud omylem zašle požadavek v nesprávném tvaru, nebude ho chyba stát 25,- Kč, ale standardní cenu tarifu za SMS u svého operátora. Navíc, telefonní číslo je stejné pro všechny druhy SMS jízdného.

 • Jaká je tedy konečná cena SMS jízdenky?

Cena služby, tedy SMS jízdenky je 25,- Kč (v případě 60 minutové), nebo 70,- Kč (v případě 24 hodinové). K ceně SMS jízdenky se přičítá cena SMS dle tarifu operátora cestujícího.

 • Může službu SMS jízdenky využívat každý vlastník mobilního telefonu, nebo je potřeba mít aktivovanou speciální službu?

Každý vlastník mobilního komunikačního zařízení může využít tuto službu, pokud má aktivovanou službu Premium SMS v síti českého mobilního operátora (Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, MobilKom).  Pokud jí aktivovanou nemá, musí kontaktovat svého mobilního operátora a nechat si ji zdarma aktvivovat.

 • Mohou tuto službu využívat cizinci?

Cizinci službu mohou využívat pouze při zakoupení SIM karty místních operátorů (Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, MobilKom), jinak jí využívat nemohou.

 • Jak dlouho od odeslání SMS zprávy trvá doručení SMS jízdenky?

SMS jízdenka je doručena přibližně do dvou minut od odeslání požadavku. SMS jízdenka obsahuje veškeré náležitosti včetně kódu pro ověření platnosti.

 • Lze získat daňový doklad za nákup SMS jízdenky?

Ano, daňový doklad je možné vystavit elektronicky na webových stránkách dopravního podniku www.dpmcb.cz nebo přímo na stránkách pro cestující DPMČB www.cb-mobil.cz. Cestujícímu je umožněno pořízení zjednodušeného daňového dokladu ve lhůtě 3 měsíců od nákupu SMS jízdenky.

 • Jak se postupuje při náhodném smazaní jízdenky?

Při náhodném smazání jízdenky je možné si nechat zaslat duplikát. Odešlete SMS ve tvaru BUD nebo BUD24 (dle zakopeného typu) na telefonní číslo 900 06 03 a obratem Vám přijde znovu již  zakoupená SMS jízdenka. Cena duplikátu SMS jízdenky je 3,- Kč včetně DPH. Cestujícímu budou doručeny duplikáty všech aktuálně platných SMS jízdenek doručených na stejné telefonní číslo.

 • Jak je tento systém nákupu chráněn proti zneužití?

Systém je chráněn dlouhým alfanumerickým kódem, který je v každé jízdence zobrazen. Tento unikátní kód je vygenerován na základě několika interních údajů. Tento systém umožňuje efektivnější kontrolu a dokazování případného zneužití oproti jízdenkám papírovým.

 • Jak jsou chráněna osobní data kupujícího?

U této služby nezjišťujeme žádné osobní údaje, kromě telefonního čísla, které ale není v systému svázáno s žádnou konkrétní osobou. Samotné ukládání dat do systému je rovněž chráněno proti zneužití.

 • Jsou tyto jízdenky nějak evidovány nebo se po uplynutí platnosti automaticky vymažou ze systému?

Telefonní čísla jsou evidována a uložena v systému po dobu nezbytně nutnou pro účely reklamačního řízení a pro účely vyplývající ze závazných právních předpisů (zejména daňových).

 • Pokud SMS jízdenku neobržím, kde a jak to mohu reklamovat?

Reklamaci na neobrženou jízdenku lze uplatnit na předepsaném tiskopisu ručně nebo on-line, formulář je umístěn na internetových stránkách www.cb-mobil.cz. O výsledku reklamace budou cestující v zákonné lhůtě písemně vyrozuměni. Podle zákona 127/2005 o elektronických komunikacích lze reklamaci na poskytovanou službu uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne.

 • Jak probíhá kontrola těchto jízdenek?

Cestující, který si SMS jízdenku zakoupí, je povinen se touto jízdenkou revizorovi prokázat tím, že mu umožní přečíst si celý text. Revizor podle údajů na jízdence může provést on-line kontrolu s databází platných jízdenek. Při podezření, že je tato jízdenka neplatná (přeposlaná, neplatná apod.), má možnost přepravní kontrolor odeslat vlastníkovi mobilního čísla i sobě kontrolní SMS.

 • Hledáme nové řidič/řidičky do týmu.
 • Mobilní aplikace SEJF
 • Mapa linek a prodejních automatů
 • Úplné znění tarifu
 • Vyhledat dopravní spojení
Autobusy, Trolejbusy